Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Lars Engebretsen

Detaljer om forsker: Lars Engebretsen

Portrett av Lars Engebretsen

Lars Engebretsen

MD PhD

lars.engebretsen@medisin.uio.no

CV

Lars Engebretsen er professor emeritus og overlege (tidligere sjef) ved Ortopedisk Klinikk, Oslo universitetssykehus og professor emeritus og co-leder ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Han er nå konsulent ved Olympiatoppen etter å ha vært tidligere leder for Helseavdelingen der.

I 2007 ble han utnevnt til ”Head of Science and Research” for den internasjonale olympiske komité (IOC). Han er spesialist i ortopedisk og generell kirurgi og er autorisert som Idrettslege NIMF.

Hans forskningsaktivitet er rettet mot forebygging av idrettsskader, bruskskader og kombinerte ligamentskader i kneet.

Han er leder for Wadas Health, Medicine and Science Comission, og var tidligere sjefslege ved Olympiatoppen.

Lars er past president i ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Han er sjefsredaktør for IOC-BJSM tidsskriftet: Injury Prevention and Health Protection. I tillegg er han assisterende redaktør i Journal of Bone and Joints og reviewer i flere store idretts- og ortopediske tidsskrifter og har publisert mer enn 300 artikler og bokkapitler.

Prosjekter

Publikasjoner