Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Lars Engebretsen

Detaljer om forsker: Lars Engebretsen

Portrett av Lars Engebretsen

Lars Engebretsen

lars.engebretsen@medisin.uio.no

CV

Lars Engebretsen er professor og forskningssjef ved Ortopedisk senter, Ullevål universitetsykehus og professor og coleder ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.

I 2007 ble han utnevnt til ”Head of Science and Research” for den internasjonale olympiske kommité (IOC). Han er spesialist i ortopedisk og generell kirurgi og er autorisert som Idrettslege NIMF.

Hans forskningsaktivitet er rettet mot forebygging av idrettsskader, bruskskader og kombinerte ligamentskader i kneet. Han var tidligere sjefslege ved Olympiatoppen, og leder det idrettsmedisinske rådet i Norges Idrettsforbund.

Lars er past president i ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Han er sjefsredaktør for det nye IOC-BJSM tidsskriftet: Injury Prevention and Health Protection. I tillegg er han reviewer i flere store idretts- og ortopediske tidsskrifter og har publisert mer enn 300 artikler og bokkapitler.

Prosjekter

Publikasjoner