Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Nasjonalt korsbåndregister'

Nasjonalt korsbåndregister

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Lars-Petter Granan
Veileder(e): Lars Engebretsen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Kristoffer Solumshengslet, Karianne Ytterstad

Beskrivelse

Nasjonalt korsbåndregister ble opprettet i 2004 og registeret samler operasjonsdata og pasientdata fra alle pasienter som blir operert for korsbåndskader eller reoperert på grunn av det samme i Norge.

Årlig oppstår det skader i ca 4 000 korsbånd og i de siste årene er det sett en tendens til at flere pådrar seg denne skaden enten ved mosjonsaktiviteter eller i idrett.

På kort sikt fører korsbåndskaden ofte til nedsatt funksjon og aktivitetsnivå, på lang sikt til artrose i kneleddet. Korsbåndskade er en av de mest alvorlige skadene som kan oppstå i kneet og er den hyppigste alvorlige kneskaden på verdensbasis. Hvert sykehus mottar rapporter om sine resultater sammenlignet med landsresultatene.