Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeovervåking i elitefotball - et nordisk samarbeid (NFIA)'

Skadeovervåking i elitefotball - et nordisk samarbeid (NFIA)

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: John Bjørneboe
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Jan Ekstrand, Markus Waldén, Martin Hägglund, Karolina Kristenson

Beskrivelse

Det er vist at skaderisiko i fotball er rundt 1000 ganger så høy sammenlignet med høyrisiko yrker innen bygg og anlegg. Skader har negative konsekvenser både for utøveren og for laget.

Skadeforebyggende arbeid er utfordrende, og kan sees på som en 4-stegs sekvens 1) epidemiologiske data samles inn og forteller noe om skaderisiko, 2) risikofaktorer for skade og skademekanismer evalueres, 3) skadeforebyggende tiltak iverksettes på bakgrunn av de to første stegene, 4) epidemiologiske data samles inn for å fortelle om skaderisiko er redusert ved å gjenta steg 1. Dette viser behovet for et kontinuerlig skadeovervåkingssystem.

 

Målet med studien er å på sikt redusere den totale skaderisiko i elitefotball gjennom en kontinuerlig overvåking av skadeinsidens, risikofaktorer osv.

 

Metode

Alle lag i Allsvenskan og Tippeligaen inviteres til å delta. Studien følger konsensus når det gjelder metodologi og terminologi når det gjelder epidemiologiske studier. Eksponeringsregistrerning skjer ved hjelp av et standardisert excel-program utviklet i Sverige. Vi bruker en time-loss definisjon når det gjelder skader, det vil si at en hendelse som fører til at en spiller ikke kan delta for fullt på en trening eller kamp i minst en dag etter at skaden har skjedd skal registreres som skadet.

 

Resultatene vil gi oss informasjon om skaderisikoen i nordisk elitefotball og vil avdekke mulige forskjeller mellom landene.