Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Immunhistokjemisk påvisning av subklasser av inflammatoriske celler og kollagen-produserende fibroblaster i lig. patellae ved hopperkne'

Immunhistokjemisk påvisning av subklasser av inflammatoriske celler og kollagen-produserende fibroblaster i lig. patellae ved hopperkne

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Øystein Lian
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Paul Ackerman, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Erfaringsmessig er det vanskelig å få tilheling av både akutte og kroniske sene- og ligamentskader. Man har tilskrevet dette flere faktorer, blant annet lav metabolsk aktivitet sekundært til lav blodsirkulasjon i senevev, problemer med langvarig immobilisering og høy grad av kraftpåvirkning på vevet under rehabiliteringsperioden ved behandling.

En rekke histologiske undersøkelser fra lig. patellae hos pasienter med hopperkne har vist lav eller totalt manglende inflammatorisk respons (Orava 1986, Raatikainen 1994). Dette er imidlertid hematoxylin-eosinfargede preparater, som ikke gir grunnlag for klassifisering av inflammatoriske celler. Denne fargemetoden gir heller ingen informasjon om eventuell tilstedeværelse av aktive, kollagenproduserende fibroblaster. Man har således liten informasjon om deler av de histopatologiske forandringer som foreligger ved hopperkne. Det er imidlertid etablert metoder for subklassifisering av inflammatoriske celler og kollagenproduserende fibroblaster med immunhistokjemiske metoder (Konttinen 1990a, Konttinen 1990b).

Ved normal kollagensyntese produseres prokollagen type 1 med en karboksyterminal ende som splittes av via en proteolytisk prosess før fibrillene dannes. Antistoffer mot disse splittproduktene vil derfor påvise aktive kollageproduserende fibroblaster, men ikke ekstracellulært kollagen (McDonald 1986). En eventuell påvisning av disse fibroblastene vil derfor kunne gi informasjon om deler av de reparative prosesser ved senelidelser. Ved disse metodene kan man derved få en bedre forståelse av patofysiologien ved kroniske seneskader, som igjen kan gi grunnlag for bedre behandlingsprosedyrer.

Ved bruk av disse metodene kan man også få en bedre forståelse for smertemekanismen ved disse lidelsene, hvilket så langt for det vesentligste er ukjent, blant annet på grunn av manglende kunnskap om det anatomisk substrat for smerteopplevelsen.

Vi ønsker derfor å gjøre en studie hvor man med immunhistokjemiske metoder sammenligner tilstedeværelsen av inflammatoriske celler og kollagenproduserende fibroblaster i biopsier fra pasienter med hopperkne med biopsier fra pasienter som opereres med tibia margnagling pga. fraktur, uten symptomer eller tegn på hopperkne som kontrollgruppe.

Pasientgruppen skal bestå av pasienter med diagnostisert hopperkne stadium 3 basert på sykehistorie og kliniske funn. Ved MR-undersøkelse skal det være forandringer forenlig med diagnosen hopperkne. Tilstanden skal ha vedvart over 3 måneder, og pasientene skal være over 18 år.