Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skademekanismer i islandsk fotball - Kampanalyse'

Skademekanismer i islandsk fotball - Kampanalyse

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arni Arnason
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Albin Tenga

Beskrivelse

Selv om fotball er en av verdens største idrett og skadefrekvens er høy, vet vi lite om spillsituasjoner som fører opp til skader. Videoanalyse har lite vært brukt for å studere skademekanismer og risikofaktorer for skader i fotball. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hva karakteriserer spillesituasjoner som leder opp til situasjoner med høy risiko for skader i fotball.

 

Deltakere: Mannlige fotballspillere fra ni av ti lag i elite serien på Island, omtrent 160 spillere.

 

Metode: Lagene i elite serien spiller totalt 90 kamper i serien og 25 kamper i cupen. Av disse var 79 kamper tilgjengelige på video hos det Islandske Riks TV og de var alle betraktet av den samme fysioterapeut. En hendelse ble registrert hvis kampen ble stoppet av dommeren pga. forventet skade og en spiller lå mer enn 15 s på banen. Hendelsen og spillsituasjonen som førte opp til hendelsen ble kopiert til et mastertape til nærmere analyse. En skade var definert som en situasjon hvor spilleren måtte forlate banen pga. en hendelse, eller han kunne ikke delta i kamp eller på trening neste dag.

Mastertapet ble analysert av en fysioterapeut og en fotballekspert med lang erfaring av fotballanalyse. Hver hendelse ble klassifisert i angrep eller forsvar. Angrep var klassifisert i overgangsangrep, lengre angrep og dødball. Mange andre faktorer ble registrert, f.eks. lokalisering på banen, angrepseffektivitet med tanke på scoring, grad av balanse hos det forsvarende lag, spiller posisjon, siste lagmessige handling før hendelse, type individuell handling med ball, individuell ballkontroll, type duell, spillerens oppmerksomhet, taklingstype osv. Skader ble registrert av lagenes fysioterapeuter på et spesielt registreringsform. Disse dataene var sammenliknet med videoanalysen for å definere hvilke hendelser som kunne klassifiseres som skader.