Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel '3D-videoanalyse av 10 korsbåndskader i kvinnehåndball og -basketball'

3D-videoanalyse av 10 korsbåndskader i kvinnehåndball og -basketball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Hideyuki Koga, Lars Engebretsen, Yosuke Shima, Junji Iwasa, Atsuo Nakamae

Beskrivelse

Årsakene til mekanismene for fremre korsbåndskader er uklare og ulike teorier er lansert; Quadriceps drawer hypotesen (der muskelen på forsiden av låret genererer skjærkrefter som belaster fremre korsbånd), innoverrotasjon på et relativt strakt ben, knevalgus med innoverrotasjon, knerotasjon med utadrotasjon (og mulig impingement mot den intercondylære notch), og tibiafemoral kompresjon

En presis beskrivelse av skademekanismen er avgjørende for å kunne målrette intervensjonsprogrammen for å forebygge korsbåndskader. Videoanalyser av skadesituasjoner er den eneste metoden hvor man systematisk kan innhente biomekanisk informasjon om skademekanismen. 

 

Formålet med dette prosjektet er å beskrive knebevegelse i reelle korsbåndskadesituasjoner ved å benytte en modell-basert bilde-matchingsteknikk basert på animasjonsprogrammet Poser. 

 

Metode

Ti videosekvenser filmet med minst to kamera av korsbåndskader fra kvinnehåndball (n=7) og -basketball (n=3) ble analysert. Datamodeller av bakgrunnen (håndball/basketballbanen) ble modellert og tilpasset til videobildet. En skjelettmodell med 57 frihetsgrader ble tilpasset hver av de skadde spillerne og matchet bilde for bilde, hvilket ga et estimat for knebevegelse og jordreaksjonskrefter for hver av skadesituasjonene.

En detaljert beskrivelse av skademekanismen vil kunne ha implikasjoner for fremtidig rehabilitering og skadeforebyggende tiltak

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.