Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forebygging av strekkskader i hamstrings i fotball'

Forebygging av strekkskader i hamstrings i fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arni Arnason
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Arni Gudmundsson, Björgvin Eyjolfsson, Lars Engebretsen, Ingar Holme, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Strekkskader i hamstrings (baksiden av låret) er en av de hyppigste skadetypene i europisk fotball, så vel som i amerikansk og australsk fotball og blant sprintere.

I sesongen 1999 og 2000 var strekkskader i hamstrings den vanligste skadetypen blant fotballspillere i de to øverste fotballdivisjonene på Island. Hamstringsskadene utgjørde 15% og 17% av totalt antall akutte skader. Tilsvarende var hamstringsskade den vanligste skaden i Tippeligaen i 2000-sesongen med 13% av alle akutte skader. Tross den store hyppigheten og ofte lange fravær pga. disse skadene, er det ikke etablert noen forskningsbasert metode for å forebygge strekkskader i hamstrings.

 

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om antall og alvorlighetsgrad av strekkskader i hamstrings kan reduseres med et treningsprogram basert på styrke- og bevegelighetstrening av hamstrings. I samband med prosjektet er det utviklet en styrkeøvelse Nordic hamstring med vekt på eksentrisk funksjon, dvs. utvikling av kraft mens muskelen forlenges.

 

Deltakere: Mannlige fotballspillere fra 16 av 20 fotballag fra elite- og førstedivisjon på Island og spillere fra alle lag (14) i Tippeligaen, totalt rundt 600 spillere.

 

Metode: Studien strekker seg over tre år 2000 , 2001 og 2002. I 2000-sesongen ble skader som førte til fravær fra kamp eller trening registrert av det medisinske støtteapparatet hos hvert av lagene. For hver skade ble følgende faktorer registrert: Skadedato

Aktivitet (type kamp, type trening)

Når i kamp/trening skaden inntraff

Spillerfunksjon da skaden skjedde

Lokalisering og type skader, skadens varighet og diagnose.

Spillernes eksponering (trenings- og kampprogram) ble registrert av trenerne. Før 2001-sesongen ble det laget et intervensjonsprogram bygget opp av tre øvelser: En kortvarig tøyningsøvelse som skulle utføres før alle treninger og kamper, bevegelighetstrening utført 3 ganger i uken i forberedelsesperioden og 2 ganger per uke i sesongen, og en styrkeøvelse med kraftig eksentrisk fase (Nordic hamstring) utført 3 ganger i uken i forberedelsesperioden og 2 ganger per uke i sesongen.

I 2001-sesongen skulle de islandske lagene utføre alle øvelsene, mens de norske lagene kun brukte tøyningsøvelsen og bevegelighetstreningen, men ikke styrkeøvelsen. Prosjektet ble introdusert i februar 2001 på seminarer for fysioterapeuter i Tippeligaen og fysioterapeuter og trenere i elite- og førstedivisjon på Island. Trenere, fysioterapeuter og spillere fikk en brosjyre som beskriver øvelsene og programmet. I 2002 sesongen blir alle lag i Tippeligaen og de to øverste divisjonene på Island bedt om å delta i intervensjonsprogrammet med disse tre øvelsene. Treningsprogrammet er introdusert og fulgt opp på samme måte som i 2001. Alle skader som fører til fravær fra kamp eller trening, registreres på samme måte som tidligere, gjennom 2001- og 2002-sesongene, så vel som eksponeringsdata.