Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Videoanalyse av akutte skader i norsk eliteserie i fotball for menn - Tippeligaen 2000'

Videoanalyse av akutte skader i norsk eliteserie i fotball for menn - Tippeligaen 2000

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Thor Einar Andersen
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Øyvind Larsen, Albin Tenga, Ingar Holme

Beskrivelse

Flere tidligere undersøkelser (Ekstrand et al. 1983, Arnason 96, Inklaar 96, Dvorak 2000) har funnet en høy forekomst av skader i mannlig elitefotball og høyere i kamper enn under trening. Når det gjelder årsakene til fotballskader finnes det få entydige og sikre data. Flere indre og ytre risikofaktorer er foreslått. Spillestil kan være en ytre risikofaktor for skade som tidligere ikke er beskrevet i litteraturen.

Kampanalyse i et fotballfaglig perspektiv har lenge vært benyttet i Norge av blant annet landslagstrenerne (Olsen & Larsen 1997). I dette prosjektet brukes erfaringene og metodene som er utviklet for fotballtrenere til en tilsvarende analyse av fotballskader. Formålet med dette prosjektet er å analysere videotape av akutte skader i Tippeligaen 2000 ved å bruke en nyutviklet metode for kartlegging av skader og situasjoner med høy skaderisiko. Skademekanismer for de vanligste fotballskadene vil bli beskrevet.

 

Materiale og metode: Video opptak fra 182 kamper i norsk eliteserie i fotball sesongen fra april til ut oktober 2000 vil bli samlet inn og analysert. Alle situasjoner der kampen blir stoppet fordi en spiller ser ut til å ligge skadet på banen vil bli notert. En hendelse vil bli registrert dersom kampen blir stoppet av dommeren fordi en eller flere spillere ligger på banen i mer enn 15 sekunder og spilleren ser ut til å ha smerter eller får medisinsk hjelp. Disse hendelsene, inkludert forløpet som leder til en hendelse, vil bli samlet på en master video tape. Det medisinske støtteapparat for hvert lag vil fortløpende registrere alle akutte skader oppstått i kamp eller på trening i løpet av sesongen 2000. Omtrent 330 spillere deltar i prosjektet. Hver hendelse som identifiseres på video opptak vil bli sammenlignet med medisinske journalnotater og klassifisert som en skade dersom en spiller ikke kan delta på trening eller i kamp minst en dag etter hendelsen har oppstått. Skader vil bli klassifisert som lette dersom en spiller ikke kan trene normalt eller spille kamp i 1-7 dager, moderat dersom skadet i 8-21 dager og alvorlig dersom skadet i mer enn 21 dager (Lewin 1989). Skadetypene deles inn i kontusjoner, båndskader, strekkskader, brudd og sårskader. Det medisinske støtteapparat i hver klubb vil registrere trenings- og kampeksponeringsdata.

 

Kampanalyse: En lege (TEA) og en fotballekspert med lang erfaring i kampanalyse vil analysere video opptakene. Kampanalyse er definert som en analyse av de lagmessige handlinger som leder opp til hendelsene som f. eks. forsvar, angrep og forhold relatert til grad av effektivitet i spillet. En nylig utviklet videobasert metode for skade risikoanalyse vil bli benyttet. Data fra dette prosjektet kan bidra til å avdekke typiske høyrisikosituasjoner for skade og skademekanismer. Kunnskapen kan i neste omgang bli testet ut i forebyggende studier.