Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Double-bundle korsbåndopererte knær i Skandinavia; en registerstudie med 60,775 pasienter'

Double-bundle korsbåndopererte knær i Skandinavia; en registerstudie med 60,775 pasienter

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Cathrine Aga
Veileder(e): Lars Engebretsen

Beskrivelse

Beskrivelse: En skade av det fremre korsbåndet i kneet er en relativt hyppig idrettsskade som kan ha betydelig innvirkning på pasientenes livskvalitet. Selv etter operasjon er det kun 60% av pasientene som kommer tilbake på samme nivå i idretten, og risikoen for utvikling av slitasje(artrose) i kneet på sikt er betydelig høyere enn ved ikke korsbånd skadede knær. Operasjon av korsbåndet kan gjøres med flere teknikker. En av disse teknikkene er ”Double-bundle” rekonstruksjonsteknikk. Denne metoden er tenkt å gi bedre resultat en tradisjonell operasjonsteknikk, men studier viser at forskjellene er små og at metoden er relativ dyr. Det man derimot ikke sikkert vet, er om den kan forhindre at korsbåndet ryker igjen etter operasjon, (studier viser at mellom 5-20 % ryker igjen og at 2-6 % av alle korsbånd re-opereres grunnet dette).

Man har i de skandinaviske landene utviklet nasjonale korsbåndregistre hvor alle reoperasjoner registreres kontinuerlig. Med denne studien ønsket vi å bruke registerdata for å vurdere forskjell i risiko for re-operasjon mellom den nyere Double-bundle(DB) og den vanlige Single-bundle(SB) rekonstruksjonsteknikken.


Metode: Totalt 60,775 opererte korsbånd fra Norge, Sverige og Danmark ble inkludert i studien. Nesten 1000 av dem var Double-bundle (DB) pasienter. DB gruppen ble sammenliknet med SB gruppen og det ble tatt hensyn til om det var forskjell mellom gruppene i kjønn, alder, menisk- og bruskskade, fiksasjon samt nasjonal tilhørighet når man gjorde beregningene. Det ble også delt opp i dem som fikk hamstringssene- og dem som ble operert med patellarsene-rekonstruksjon.


Resultat:
Man fant at Double-bundle operasjons metoden resulterte i 3.7% reoperasjoner mens det var 3.8% reoperasjoner i den andre gruppen. Det var altså ingen forskjell mellom SB og DB når det gjaldt risiko for reoperasjon. Ved nærmere undersøkelse fant man forskjell mellom DB gruppen og de pasientene som ble operert med Patellarsene. Patellarsene gruppen hadde mindre sjanse for å bli re-operert enn DB gruppen.

Basert på data fra 3 nasjonale skandinaviske registre, var risikoen for at korsbåndet ble re-operert ikke avhengig av om korsbåndrekonstruksjonen ble utført med Double-bundle eller Single-bundle operasjonsteknikk. Bruken av Patellar senegraft reduserte risikoen for å bli reoperert.