Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forebygging av fotballskader: En intervensjonsundersøkelse'

Forebygging av fotballskader: En intervensjonsundersøkelse

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anders Engebretsen
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Grethe Myklebust, Ingar Holme, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

I litteraturen er det til nå gjennomført kun 6 forebyggende undersøkelser på fotballskader.

Ekstrand et al. (1983) undersøkte effekten av et skadeforebyggende program på mannlige amatør seniorspillere og fant en signifikant reduksjon blant annet av totalt antall ankelskader, antall ligamentskader i ankel og kne og fravær fra trening og kamp i intervensjons gruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

Tropp et al. (1985) fant at spillere som brukte ankelortose eller som gjennomførte proprioceptiv ankeltrening hadde signifikant færre ankel ligamentskader i forhold til kontrollgruppen.

Surve et al. (1994) fant reduksjon av ankelskader ved bruk av ankelortose.

Caraffa et al. (1996) fant at antall fremre korsbåndskader blant fotballspillere ble redusert med omtrent 70% etter gjennomføring av forebyggende proprioceptiv trening.

Heidt et al. (2000) viste en signifikant reduksjon av antall skader blant kvinnelige high school studenter etter seks uker med kondisjonstrening.

Söderman et al. (2000) fant ingen signifikant reduksjon av skader i underekstremiteten etter å ha introdusert et treningsprogram med 10-15 minutters daglig trening på balansebrett.

Junge et al. (2002) fant i en studie av unge mannlige amatørspillere en signifikant mindre andel skader i intervensjonsgruppen som hadde deltatt i et forebyggingsprogram.

Tidligere skade er den dominerende risikofaktor for nye skader i fotball (Arnason et al. Am J Sports Med, In press, 2003, Tropp et al. 1985). Ankel og kne-ligamentskader og hamstring og lyskestrekker er de 4 dominerende skadene og står for mer enn 50% av alle fotballskader (Arnason et al. Am J Sports Med, In press, 2003).


Hensikten med denne intervensjonsstudien er å redusere antallet fotballskader gjennom spesifikk trening av tidligere skadete spillere før sesongen. Omlag 600 spillere fra norsk 2.divisjon vil bli randomisert i 2 grupper. Den ene gruppen vil fungere som en kontrollgruppe, mens alle spillerne i intervensjonsgruppen som har en tidligere skade i ankel, kne, lyske eller hamstring vil få treningsprogram og nødvendig utstyr for 10 ukers forsesongstrening og vedlikehold gjennom hele sesongen. Tidligere skadete spillere vil screenes av et selvregistreringsskjema (spørreskjema) og klinisk undersøkelse og fysiske tester. Alle skadene i 2004-sesongen skal registreres. Undersøkelsen vil kunne få stor betydning for reduksjon av de vanligste og mest alvorlige skadene i fotball.