Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Sammenhengen mellom fysisk form, skader og prestasjon blant islandske fotballspillere'

Sammenhengen mellom fysisk form, skader og prestasjon blant islandske fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Veileder(e): Stefan B. Sigurdsson, Roald Bahr, Ingar Holme
Medarbeider(e): Arni Gudmundsson, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Det finnes kun få studier som sammenlikner fysisk form blant fotballspillere og lagenes resultat, eller som sammenlikner fysisk form blant spillere i ulike spiller posisjon. Disse studier inneholder få lag. Formålet med denne undersøkelsen er å se om det finnes sammenheng mellom fysisk form blant fotballspillere, skader og lagenes resultat. Deltakere: Mannlige fotballspillere fra 9 av 10 lag i den islandske elite serie og 8 av 10 lag i første divisjon, totalt mer en 300 spillere.

 

Metode: Før sesongen 1999 begynte, ble spillere fra disse 17 lag testet med hensyn til fysisk form. Testene som ble utført var:

a) VO2max test på tredemølla

b) Prosent fett målt med hudfoldmålinger

c) Bevegelighet for hoftefleksorer, adduktorer, hamstrings og quadriceps, målt ved hjelp av MIE tension måler, JVC digital kamera og KINE-view bevegelse analyse system

d) Hopphøyde (svikt hopp og stående hopp) målt med kontakt matte

e) Maximal average power i knebøy, målt ved hjelp av MuscleLab

f) Funksjonell og mekanisk stabilitet i ankler og knær, testet av en erfaren fysioterapeut.

Alle akutte skader og belsatningsskader som førte til fravær fra kamp eller trening ble registrert av en fysioterapeut hos hvert av lagene. For hver skade ble følgende faktorer registrert: Skadedato, aktivitet (kamp, treningskamp, trening), type og lokalisering av skader, skademekanisme (takling, spark, heade, annen kontakt, løp, overtråk, pasning, skudd, annet), når i kamp/trening skaden inntraff, skadens varighet og diagnose. Spillernes eksponering ble registrert av trenere både i kamp og på trening. Lagenes resultat ble også registrert mot slutten av sesongen.