Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skademekanismer ved hodeskader i fotball'

Skademekanismer ved hodeskader i fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Thor Einar Andersen
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Lars Engebretsen

Beskrivelse

Hodeskader utgjør omtrent 5% av alle skader i profesjonell fotball (Hawkins 2000) og er den samme uavhengig av alders- og ferdighetsnivå (Peterson 2000). Disse tallene gjelder også for Norge og Tippeligaen. Til tross for et relativt beskjedent antall og flest lette skader, er noen av hodeskadene alvorlige og fører til akutt traumatisk hodeskade og varig uførhet. Hodeskader med dødelig utgang har også blitt rapportert i fotball (Hughes 74). I tillegg til akutte traumatiske hodeskader, er man også bekymret for kroniske hjerneskader i relasjon til fotball.

Formålet med dette prosjektet er å analysere skademekanismer ved hodeskader og risiko-situasjoner for hodeskade dvs. om hode-mot hode, albue-hode, ball i hodet eller annet er den mest vanlige høy-risiko situasjonen som fører til hodeskade. I tillegg vil det bli gjennomført en biomekanisk analyse av de kreftene involverte i hodetraumer i fotball. Metode: Alle video-opptak fra norsk Tippeliga i 2000 sesongen og islansk elite og 1. divisjon i 1999 og 2000 (ca. 15-20 opptak av hodeskader kan forventes) vil bli gjennomgått med tanke på akutte hodetraumer. Hodeskadene og situasjoner med høy risiko for skade vil bli analysert.