Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Mekanismer for fremre korsbåndskader i basketball: Analyse av 39 caser'

Mekanismer for fremre korsbåndskader i basketball: Analyse av 39 caser

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Atsuo Nakamae, Barry Boden, Lars Engebretsen, Gerald Smith, James Slauterbeck, Tim Hewett

Beskrivelse

Til tross for at det de seinere årene har blitt fokusert mye på ikke-kontakt fremre korsbåndskader i lagidretter som for eksempel håndball er skademekanismene fremdeles uklare. Videosekvenser av skadesituasjoner representerer en objektiv informasjonskilde på bevegelsene som er involvert, og kan derfor ha stor verdi for vår forståelse. Imidlertid er de eksisterende studiene med ett unntak kvalitative, og det er derfor ikke mulig å sammenlikne resultater mellom studier. I tillegg er tidligere studier, med unntak av et studie av 20 håndballspillere, gjort på blandede utvalg med et begrenset antall videoer.

 

Metode

Seks internasjonale eksperter gjorde visuelle videoanalyser av 39 videoer (17 menn, 22 kvinner) av fremre korsbåndskadesituasjoner fra high school, college og profesjonelle basketballkamper. To predefinerte tidspunkter ble analysert; Idet foten først kommer i kontakt med underlaget og 50 ms seinere. Analysatorene ble bedt om å vurdere spillesituasjonen, spiller adferd og leddkinematikk.

 

Resultat

Det var kontakt på det antatte tidspunktet for skade i 11 av de 39 tilfellene (fem menn, seks kvinner). Fire av disse tilfellene var direkte støt mot kneet, alle blant menn. Elve av de 22 kvinnelige tilfellene kolliderte eller ble dyttet av en motstander før skaden inntraff. Det estimerte tidspunktet for skade, basert på gruppe-medianen, varierte mellom 17 og 50 ms etter kontakt med underlaget. Den gjennomsnittlige knefleksjonen var større blant kvinner sammenliknet med menn, både ved første kontakt og 50 ms seinere (27° vs. 19°, p=.042). Valgus knekollaps inntraff hyppigere blant kvinner sammenliknet med menn (relative risiko: 5.3, p=.002).

 

Konklusjon

Kvinner landet med signifikantstørre kne og hoftefleksjon og hadde 5.3 ganger høyere relativ risiko for valguskollaps sammenliknet med menn. Vi observerte at bevegelsesmønsteret ofte ble pertubert av motstanderne.