Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Ultralydkarakteristika av lig. patellae blant eliteutøvere i volleyball med hopperkne'

Ultralydkarakteristika av lig. patellae blant eliteutøvere i volleyball med hopperkne

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Roald Bahr, Øystein Lian
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Ketil Holen, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Karakteristisk for volleyball er at det er en idrett med et høyt antall maksimale hopp. Mange spillere lider av smerter i patellar- eller quadricepssenen, beskrevet av Blazina et al. som hopperknesyndromet. Flere studier med histologi og røntgenbilder av vevet har vist forandringer i senene hos pasienter med hopperkne. Selv om årsaken til denne tilstanden ikke er kjent, forklares funnene av enkelte som en konsekvens av en ikke tilhelet, eller utilstrekkelig tilhelet, delvis seneruptur. Nyere studier har vist at ultralyd kan brukes til å påvise seneforandringer som senere bekreftes ved operasjon hos utøvere med alvorlige smerter i senen. Så vidt oss bekjent er det bare en studie som har sammenlignet klinisk diagnose av hopperkne og funn med ultralyd på spillere med mildere symptomer.

 

Hensikten med denne studien var å undersøke og sammenligne funn ved ultralydundersøkelse av patellarsenen blant to grupper eliteutøvere i volleyball, en gruppe uten symptomer og en gruppe med symptomer på hopperkne.

Av 47 spillere ble 25 diagnostisert med hopperkne og 7 med tidligere plager forenlig med samme diagnose. Siden noen hadde problemer fra begge knær fant vi totalt 30 knær med nåværende plager og 9 knær med tidligere plager. Syv av de 30 aktuelle knær hadde ingen patologiske forandringer ved UL-undersøkelse. Ultralydforandringer antatt å være forenlig med hopperkne (fortykkelse av senen, ekkoforandringer, og senehinneforandringer) ble påvist i 12 av 51 knær uten symptomer.

Spesifikke ultralydforandringer som beskrevet ovenfor kunne ikke korreleres signifikant til grad eller varighet av lidelsen. Studien viser at spesifisiteten og sensitiviteten av ultrasonografi er lav hos pasienter med moderate symptomer på hopperkne flere utøvere med smerter hadde ikke seneforandringer og flere utøvere med seneforandringer hadde aldri hatt smerter fra senen.