Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Single-bundle versus double-bundle ACL reconstruction; en prospektiv, randomisert, kontrollert studie på 120 pasienter'

Single-bundle versus double-bundle ACL reconstruction; en prospektiv, randomisert, kontrollert studie på 120 pasienter

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Cathrine Aga
Veileder(e): Lars Engebretsen, Stig Heir, May Arna Risberg
Medarbeider(e): Steinar Johansen, Ingrid Trøan, Morten Wang Fagerland

Beskrivelse

Beskrivelse: Skade av det fremre korsbåndet (anterior cruciate ligament, ACL), er en av de hyppigste kneskadene blant den yngre, aktive befolkning. Årlig blir i Norge mellom 1500 – 2000 pasienter operert for denne skaden. Noen av de opererte pasientene som har vedvarende instabilitet etter operasjon og kun 60% antas å komme tilbake til samme nivå idrettsmessig. Studier viser også at inntil 50% av de som har hatt en ACL-skade utvikler slitasjeforandringer i kneleddet på sikt ved bruk av den tradisjonelle ”Single-bundle” rekonstruksjonsmetoden for fremre korsbånd.

Ved operasjon med anatomisk ”Double-bundle” teknikk, rekonstrueres fremre korsbånd med 2 bunter istedenfor 1 bunt: den anteromediale (AM) og den posterolaterale (PL) bunten. Dette har biomekanisk vist å gi en bedret rotasjonstabilitet i kneet i forhold til kun rekonstruksjon med en bunt.

Det finnes etter hvert flere studier som ikke finner noen stor forskjell i knestabilitet ved bruk av denne operasjonsmetoden, men foreløpig er det få gode kliniske studier med fokus på pasientens subjektive vurdering av kneet.

Formålet med studien er derfor å sammenlikne de 2 operasjonsmetodene ut ifra subjektive skåringssystemer, kliniske og funksjonelle tester; og i tillegg å se på utviklingen av artroseforandringer i knærne. Oppfølgingstiden for de subjektive skåringene blir på 2 år, mens man ønsker å følge pasientene videre for å kunne vurdere en evt artroseutvikling i kneet.

Metode: Prosjektet er en propektiv, randomisert, kontrollert studie som gjennomføres ved Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Martina Hansens Hospital. Studien sammenlikner pasienter operert med enten anatomisk ”Single-” eller ”Double-bundle” teknikk ved rekonstruksjon av det fremre korsbåndet.

Det er inkludert 120 pasienter med en fremre korsbåndskade i alder 18 og 40 år til denne studien. Hypotesen er at knefunksjon til opererte pasienter, målt ved KOOS (Knee Osteoarthritis Outcome Score), ikke er forskjellig hos personer som er blitt operert med Single-bundle versus de operert med Double-bundle operasjonsteknikk.

Implikasjoner: Studien ønsker å gi svar på om “Double-bundle” pasientene oppnår et bedre eller dårligere subjektivt og klinisk resultat ved denne metoden i forhold til “single-bundle” teknikk.

I tillegg til hovedstudien ble det tatt CT-bilder av noen av de inkluderte pasientene direkte etter operasjon og 1 år senere. CT bildene ble sendt til forskningsinstituttet ved Steadman-Philippon Research Institute i Vail, Colorado, USA. Her har man ved hjelp av dataprogrammer bruke bildene til å vurdere bl.a. utvidelse av borrekanalene hos pasientene og korsbåndets plassering og vinkling i leddet.

På samme forskningsinstitutt i USA har man, som del av denne studien på double-bundle opererte knær, sett på skruen som er brukt til å feste korsbåndet på tibiasiden. 8 forskjellige skrue-typer ble testet og deres forskjellige biomekaniske egenskaper ble evaluert. Denne studien ble publisert i American Journal of Sports Medicine i 2013.