Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Bruskskader og bruken av stamceller i behandling'

Bruskskader og bruken av stamceller i behandling

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Rune B. Jakobsen
Veileder(e): Lars Engebretsen, Jan Brinchmann

Beskrivelse

Leddbrusk har meget liten evne til selvheling. Skader som penetrerer den subchondrale benplaten heler, men denne tilheling består hovedsagelig av fiberbrusk.
En av ti pasienter som søker lege på grunn av knesmerter har en bruskskade. Cirka halvparten av disse har en skade som vurderes til å kunne ha nytte av kirurgisk behandling.
Nye metoder i bruskbehandlingen har blitt introdusert i det seneste decennie, bla. bruken av ex-vivo dyrkede chondrocytter som etterfølgende implanteres under en periostlapp. Metoden krever at det høstes en liten bruskbit fra leddet, hvilket i seg selv er en potensiell risiko for brusken på sikt. Resultatene har vært lovende men få vel tilrettelagte randomiserte studier har blitt utført.

 

Mål og metode

1. Chondrocytter dedifferensierer når de dyrkes på plast. Resultater i litteraturen gir grunnlag for hypotesen at for å oppnå full redifferensiering må chondrocytter dyrkes i en tredimensjonell model (3D-matrix). Vi dyrker chondrocytter i 3D-matrix av blandt annet hyaluronsyre og alginat for å bestemme hvilken type matrix som best understøtter chondrocyttdifferensiering.

2. Chondrocytter kommer fra den mesenchymale stamcellelinjen. Vi dyrker adulte mesenchymale stamceller fra benmarg, leddhinne og fettvev med tanke på å bestemme i hvilken grad det er behov for såvel 3D-matrix som vekstfaktorer for å oppnå differensiering til chondrocytter.