Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skademekanismer for fremre korsbåndskader i kvinnehåndball - en videoanalyse'

Skademekanismer for fremre korsbåndskader i kvinnehåndball - en videoanalyse

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Odd-Egil Olsen
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Grethe Myklebust

Beskrivelse

Fremre korsbåndskader er meget vanlig blant kvinnelige håndballspillere i Norge. Tidligere spørreundersøkelser har vist at skadene oftest skjer i fintesituasjon eller landing etter frosk/innhopp og uten direkte kroppskontakt. Det er imidlertid ikke gjort noen analytiske studier av skademekanismene for fremre korsbåndskader i håndball.

Hensikten med undersøkelsen er å analysere skademekanismene ved fremre korsbåndskader i kvinnehåndball. Gjennom håndballsesongen 1998-99 (juni-mai) ble det gjennomført en skaderegistrering som omfattet 60 lag (942 spillere) fra elite-, første- og andredivisjon for kvinner i Norge. Alle spillerne med en fremre korsbåndskade ble intervjuet personlig eller på telefon av fysioterapeuter, basert på et standardisert spørreskjema. Fra de skadde spillerne ble det innhentet informasjon om personlige data, skadeopplysninger og skademekanisme. Etter samtykke fra spillerne ble det også innhentet informasjon om andre ligamentskader, meniskskader og bruskskader fra operasjonsjournal. I tillegg ble videoopptak av fremre korsbåndskader innhentet ved systematisk søk i arkivet hos norske TV-stasjoner og gjennom kontakter i håndballmiljøet. Tre leger med særlig kompetanse innen feltet og tre håndballtrenere på nasjonalt nivå gjorde en uavhengig analyse av videoopptakene basert på standardiserte analyseskjemaer.

Legene analyserte skademekanismene i skadeøyeblikket spesielt med tanke på knemekanikken, mens trenerne analyserte spillesituasjonene som ledet opp til skadene spesielt med tanke på om det var noe uvanlig i situasjonen. Metoden for videoanalysen er nyutviklet for dette prosjektet og ikke tidligere reliabilitetstestet eller validert. Metoden vil derfor bli reliabilitetstestet, og spørreskjemadata fra de korsbåndskadde spillerne vil bli benyttet for å vurdere utvalgets validitet. Data fra undersøkelsen er vesentlig for å planlegge forebyggende tiltak, enten det gjelder spesifikke treningsøvelser eller taktisk/tekniske endringer.