Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forekomst av leddbruskskader i kneet - en prospektive artroskopistudie'

Forekomst av leddbruskskader i kneet - en prospektive artroskopistudie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Veileder(e): Lars Engebretsen

Beskrivelse

Leddbruskskade hos en yngre idrettsutøver er en skade som gir betydelige begrensinger vedrørende videre idrettskarriere og kan gi betydelig funksjonsinnskrenking og smerter i det skadet leddet.

I kneleddet forekommer disse skadene både sammen med fremre korsbåndskade/menisk og som isolert skade. Risikoen for slitasjeforandringerer i et vektbærende ledd er antatt og være betydelig ved en leddbruskskader da leddbrusk ikke har evnen til selvreparasjon.

Eksisterende behandlingsmetoder har usikker effekt, kostbare og medførere en langvarig rehabilitering. En objektiv evaluering av disse er også hemmet av at vi ikke vet sikkert forekomsten og naturlig forløp av denne skaden.

Denne studien vil kartlegge forekomsten (insidensen) av leddbruskskader gjennom en 6 måneders prospektiv registrering av leddbruskskade ved tre større sykehus i Oslo (Sentralsykehuset i Akershus, Martina Hansen Hospital og Ullevål sykehus) diagnostisert ved kneleddsartroskopier. Pasientens plager og funn vil bli registrert på ICRS- skjema som er et internasjonalt skjema for registrering av denne type skader. Pasienter med fulltykkelse leddbruskader vil bli fulgt og etterundersøkt etter 5 og 10 år.

 

Resultatene i denne studien vil være tredelt.
1. Forekomsten og plager relatert til leddbruskskader vil bli kartlagt.
2. Naturlig forløp av en fulltykkelse leddbruskskade vil bli kartlagt.
3. Eksakt kunnskap om forekomst av skaden og assosiasjon til andre skader vil kunne gi en god basis for vurdering av kliniske studier på bruskreperasjonsmetoder med overraskende gode resultater. Det er lite eller ingen bakgrunnsmaterialer i dag for vurdering av "biasing" av pasientmaterialer.

Studien har vist at 11 % av knær som er til kneartroskopi har en fulltykkelse fokal leddbruskskade. Om lag halvparten av knær med en slik skade er over 2 kvadratcentimeter (6 % av alle knær i studien). Fotball, handball og skiidrett er dominerende skadeårsaker.