Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Dommerens rolle: En videoanalyse av regelfortolkning i situasjoner med høy risiko for skade i fotball'

Dommerens rolle: En videoanalyse av regelfortolkning i situasjoner med høy risiko for skade i fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Thor Einar Andersen
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Reidar Bjørnestad, Ingar Holme

Beskrivelse

Intensiteten og aggressiv spillestil på høyeste nivå i fotball er økende. Kvaliteten på dømmingen er variabel og fører til fotballkamper med økende antall frispark. To undersøkelser av Hawkins & Fuller (1996,1998) viste at bare 15-29% av skadene i fotball på internasjonalt og nasjonalt elitenivå førte til frispark, mens de resterende skader oppstod uten at det ble dømt frispark. I alle disse ikke friskspark situasjonene der skade oppstod, involverte minst 60% kontakt mellom spillerne. Ekstrand & Gillquist (1983) fant tilsvarende resultater i lavere divisjonsfotball for menn og viste at 23% av de akutte skadene oppstod i frispark situasjoner.

I moderne fotball ser det ut til at antall frispark er økende. Dommerens innflytelse på antall frispark og indirekte på skadefrekvensen er trolig større enn noen gang. Dommerens rolle som en ekstern risikofaktor for fotballskader har tidligere ikke vært undersøkt. Dette prosjektet vil fokusere på frispark situasjoner og dommernes avgjørelser sett i forhold til korrekt tolkning av regelverket. Det kan ligge et potensial for reduksjon av fotballskader gjennom å utdanne og trene dommere og spillere til å følge fotballens regelverk. Analyse av dømte og ikke dømte frispark vil kunne føre til justering av dagens regelverk.

 

Materiale og metode: Alle video opptak (182) fra norsk eliteserie kamper i sesongen 2000 vil bli gjennomgått med det mål å analysere dommernes avgjørelser i forbindelse med skader og høy risikosituasjoner. En gruppe erfarne dommere vil analysere alle opptakene og vurdere om avgjørelsen som ble tatt av dommeren var korrekt eller feil i forhold til dagens tolkning av regelverket. Resultatene fra denne analysen vil kunne resultere i permanente endringer i regelverk og vil også kunne brukes til opplæring av dommere gjennom "ledet oppdagelse" - metoden presentert av Ettlinger et al (1995).