Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Mekanismer for alvorlige kneskader i kvinnehåndball - en 3D kinematisk og kinetisk analyse basert på ukalibrerte videosekvenser'

Mekanismer for alvorlige kneskader i kvinnehåndball - en 3D kinematisk og kinetisk analyse basert på ukalibrerte videosekvenser

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Veileder(e): Oddvar Hallingstad, Roald Bahr, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Mekanismene som er involvert i korsbåndsskader i typiske innendørsidretter som håndball, volleyball, etc. er pr. i dag ikke kjent. Flere hypoteser foreligger, men å studere holdbarheten i disse er vanskelig på grunn av manglende metoder for å gjøre biomekaniske analyser av skadesituasjoner. Selv om mye kan læres av kun visuell inspeksjon av video, er det et langt steg fram til man kan bestemme rimelig gode estimater av krefter og bevegelse.

Hensikten med denne studien er derfor å estimere krefter og bevegelse i korsbåndsskadesituasjoner i kvinnehåndball ved hjelp av en ny metode for rekonstruksjon av 3D bevegelse fra ukalibrerte videosekvenser. Videoer av korsbåndsskader har blitt samet retrospektivt og prospektivt.

Så langt har vi ca. 35 videoer i vårt arkiv. Videoene med best kvalitet vil bli analysert ved hjelp av en modellbasert bildematchingsteknikk På bakgrunn av kinetiske og kinematiske variabler vil vi beskrive og klassifisere skadesituasjonene. Dersom vi kan finne gode estimater av den involverte dynamikken i skadesituasjonene vil potensialet for å utvikle forebyggende tiltak være stort, for eksempel ved hjelp av matematiske simuleringer av liknende situasjoner. Sammen med mer nøyaktige estimater av den involverte dynamikken i ikke-skadesituasjoner vil vi forhåpentligvis være et skritt nærmere identifisering av ytre (effekten av helkropps-bevegelsen, sko-underlag interaksjon, etc.) og indre årsaker (mekaniske egenskaper i leddstrukturene) for korsbåndsskadene.