Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Is knee biomechanics in sport specific cutting maneuvers associated with ACL injury risk? A prospective cohort study of 776 elite female handball and football players'

Is knee biomechanics in sport specific cutting maneuvers associated with ACL injury risk? A prospective cohort study of 776 elite female handball and football players

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Eirik Kristianslund, Kam Ming Mok, Agnethe Nilstad, Kathrin Steffen, Grethe Myklebust, Ingar Holme, Roald Bahr, Lars Engebretsen, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Intro: Biomekanikk i retningsforandringer antas å påvirke risiko for korsbåndskader. Imidlertid har denne hypotesen aldri blitt undersøkt.

Mål: Å undersøke om biomekanikk i kne i en sportsspesifikk retningsforandring er relatert til risikoen for korsbåndskader blant kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere.

Metode: Vi målte 3D-kinetikk og kinematikk under sportsspesifikke retningsforandringer hos 776 kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere. Spillerne utførte sportsspesifikke retningsforandringer mens 3D-kinetikk og kinematikk ble målt. Vi undersøkte syv potensielle risikofaktorer: fleksjon, adduksjon, indre og ytre rotasjonsleddsmomenter i kneet, maksimal kraft fra underlaget, og maksimal knefleksjon og valgusvinkler. Vi brukte logistiske regresjonsanalyser for å undersøke deres assosiasjon til skaderisiko.