Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Videoanalyse av skader hos World Cup freestyleutøvere'

Videoanalyse av skader hos World Cup freestyleutøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Stefan Randjelovic
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Tone Bere

Beskrivelse

Data fra forskningsprosjektet FIS Injury Surveillance System (FIS ISS), etablert ved Senter for idrettsskadeforskning (2006), har vist at hver tredje World Cup utøver i freestyle pådrar seg en skade per sesong. Mange av disse er alvorlige (>28 dager) og fører til et langtids skadeavbrekk fra trening og konkurranse.

Kneskader, særlig ruptur av fremre korsbånd (ACL), dominerer skademønsteret og representerer et stort problem. For å kunne redusere risikoen for disse alvorlige kneskadene, må vi vite hvorfor og hvordan skadene skjer. Det er foreløpig lite dokumentert kunnskap på dette området.

 

Formålet med dette prosjektet er å gi en detaljert beskrivelse av skademekanismer for ACL skader blant World Cup freestyle utøvere.

 

Metoden

Videoopptak av ACL skader registrert gjennom FIS ISS har blitt samlet inn for fire sesonger (2006-10). Dette utgjør over 20 skadesituasjoner som vil bli analysert visuelt og biomekanisk.

Skadeanalysene vil bli gjennomført av en gruppe eksperter, og det vil bli utarbeidet et analyseskjema for detaljert å studere skademekanismer som inkluderer utøverens kjøresituasjon, beskrivelse av kroppens bevegelser og forhold i omgivelsene. Skadesituasjonene vil også bli sammenlignet med matchede kontroller for å analysere og skille mellom skade og ikke-skade situasjoner.

Leddkinematikk ved en ACL skade vil bli estimert ved hjelp av en modell basert bildematching teknikk for tredimensjonal rekonstruksjon av utøverens bevegelser. Ved å benytte denne teknikken, er det mulig å estimere leddvinkler i hofte og kne ved en ACL skade. Denne metoden er tidligere utarbeidet og validert ved Senter for idrettsskadeforskning.

Resultatene fra dette prosjektet vil gi økt forståelse og kunnskap om hvordan vi kan redusere skaderisikoen og øke sikkerheten ved skikjøring i fremtiden.