Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Mekanismer for ikke-kontakt fremre korsbåndskader i sport - en systematisk litteraturgjennomgang'

Mekanismer for ikke-kontakt fremre korsbåndskader i sport - en systematisk litteraturgjennomgang

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Roald Bahr
Medarbeider(e): Lars Engebretsen

Beskrivelse

Fremre korsbånd i kneet er veldig viktig for stabiliteten av leddet. Når dette ryker, kan selv vanlig gange bli en utfordring. For idrettsutøvere med ekstreme knebelastninger blir det generelt umulig å fortsette uten operativt inngrep, selv om enkelte unntaksvis kan klare det. Imidlertid løser ikke operasjon alle problemer, siden langtidseffekter som bruskslitasje o.s.v. normalt inntreffer etter noen år. Har man først røket korsbåndet, er det derfor problematisk enten man opererer eller ikke. Det beste er derfor å forebygge slike skader, slik at de (om mulig) kan unngås.

For å kunne forebygge korsbåndskader må man først vite hvorfor de skjer, og hva slags forløp hendelsene har. Slike skademekanismer er bare i liten grad beskrevet i litteraturen. De studiene som foreligger idag kan overordnet sies å omfatte undersøkelser både med dyr, kadavere og levende mennesker. Korsbåndets biomekaniske egenskaper er studert, f.eks. dets strukturelle oppbygning og hvor mye det tåler av drag før det ryker. Videre finnes det noen studier av enkelte bevegelser som tilsynelatende er særlig kritiske for korsbåndet. Imidlertid er det langt igjen til man forstår samspillet mellom en gitt kroppsbevegelse i sport og hva som da samtidig skjer mer lokalt i kneet som så gjør at korsbåndet ryker. For å avdekke hva man hittil har etablert vedrørende skademekanismer for fremre korsbånd (ikke-kontakt), ønsker vi å gjennomføre et grundig litteratur-studium.