Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Naturlig forløp av bruskskader i kne'

Naturlig forløp av bruskskader i kne

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Sverre Løken
Veileder(e): Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Tom Ludvigsen, Stig Heir, Asbjørn Årøen

Beskrivelse

Bruskskader kan være lokalisert til et begrenset område (fokal skade) eller ha mer generell utbredelse (artrose). Fokale bruskskader kan skyldes et traume eller en sykdom i beinet under brusken (osteochondritis dissecans).
Kirurgisk behandling av bruskskader er kontroversielt fordi man ikke vet om behandling gir et bedre resultat enn det naturlige forløp av slike skader. Vi vet heller ikke om noen av de aktuelle kirurgiske behandlingsmetodene er bedre enn de andre.


I 1999 ble det gjort en 6 måneders registrering av samtlige kneartroskopier ved Sentralsykehuset i Akershus, ved Ullevål sykehus og ved Martina Hansens Hospital. De tre sykehusene har til sammen ansvaret for en befolkning på ca. 500 000 mennesker. Det ble benyttet et system av internasjonale scorings-skjemaer for bruskskader utarbeidet av ICRS (International Cartilage Research Society). Studien vist at 11 % av knærne som gjennomgikk artroskopi hadde en fulltykkelses fokal leddbruskskade. Om lag halvparten av knær med en slik skade var over 2 cm2 (6 % av alle knær i studien). Fotball, handball og skiidrett var de dominerende aktivitetene som førte til skade. Resultatene fra denne primære registreringen er akseptert for publikasjon (Årøen et al).

Vi planlegger nå en femårs oppfølging (høsten 2004) av pasientene i denne studien med påvist fulltykkelses bruskskade over 2 cm2 og en matched kontrollgruppe hentet fra det samme grunnlagsmateriale på 999 pasienter. Kontrollgruppen vil bli matchet i forhold til alder, kjønn, idrett og tilleggsskader. Pasientene vil selv fylle ut validerte skjemaer som gir grunnlag for scoring av knefunksjon (KOOS, Cincinatti, Lysholm, Tegner) og generell funksjon (SF-36). De vil bli undersøkt klinisk og ICRS skjema vil bli utfylt i forbindelse med dette.

Vi håper at denne studien vil gi oss verdifull informasjon om det naturlige forløp av ubehandlede bruskskader.