Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forebygging av skader i fotball gjennom økt bevissthet om skademekanismene'

Forebygging av skader i fotball gjennom økt bevissthet om skademekanismene

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arni Arnason
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Lars Engebretsen

Beskrivelse

Få studier finnes, som går ut på forebyggende tiltak mot skader i fotball. Resultater fra videoanalyse har ikke vært brukt tidligere som intervensjon i fotball.

 

Formålet med denne studien er å undersøke om økt kunnskap om skademekanismer blant trenere og spillere kan redusere antall og alvorlighet av hendelser / kontaktskader i kamper.

 

Deltakere: Mannlige fotballspillere fra 16 av 20 lag i islandske elite serien og første divisjon, omtrent 300 spillere.

 

Metode: I sesongen 2000 var videoopptak av 90 kamper tilgjengelige hos det Islandske Riks TV. Kampanalyse fra sesongen 1999 viste tre mekanismer som forårsaket 54 (53%) av de 102 hendelsene som inntraff:

a) Overgangsangrep, oppmerksomhet på ball, takling fra side (21,6%).

b) Forsvar, taklingsdueller, oppmerksomhet på ball eller dårlig teknikk (20,6%).

c) Hodeduell, oppmerksomhet på ball eller albuestøt i hodet (10,8%).

 

Før sesongen startet, ble 8 lag besøkt (4 fra elite serien og 4 fra første divisjon) med et intervensjonsprogram bygget på prinsippet 'guided discovery'. Spillerne analyserte skriftlig 12 hendelser fra video (4 fra hver type), og forsøkte å finne strategier til forebygging av spillsituasjonen som førte opp til hendelsen. De andre lagene ble benyttet som kontrollgruppe.

 

En hendelse ble registrert hvis dommeren stoppet en kamp pga. forventet skade og spilleren lå mer en 15 s. Hendelsen var kopiert til et mastertape til nærmere analyse. Skade var definert når spilleren måtte forlate banen pga. en hendelse, eller han kunne ikke delta i kamp eller på trening neste dag. Mastertapet ble analysert av en fotball ekspert. Skader ble registrert av lagenes fysioterapeuter på ett spesielt registreringsform og blir sammenliknet med videoanalysen for å definere hvilke hendelser klassifiseres som skader. Hendelsene og skadene som inntraff i kamper blir sammenliknet mellom intervensjons- og kontrollgruppen og resultatene fra 1999.