Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Bedre og tryggere retur til idrett etter fremre korsbåndrekonstruksjon (BEAST)'

Bedre og tryggere retur til idrett etter fremre korsbåndrekonstruksjon (BEAST)

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Hege Grindem
Medarbeider(e): Håvard Moksnes, Grethe Myklebust, May Arna Risberg, Lars Engebretsen, Clare Arden

Beskrivelse

Bakgrunn: Kun halvparten av idrettsutøvere med fremre korsbåndrekonstruksjon returnerer til idrett etter kirurgi. En av fem av de som returnerer pådrar seg en ny kneskade i løpet av to år. Ikke-profesjonelle utøvere får sjelden medisinsk støtte i overgangen fra rehabilitering i klinikk til full retur til idrett.

Formål: Å beskrive 2-årsresultat hos utøvere med fremre korsbåndrekonstruksjon som følger spesifikke kriterer for rehabilitering og progresjon i idrettsaktivitet, og å sammenligne disse med en kontrollgruppe som følger standard praksis.

Metode: Prospektiv kohort med kontroll (standard praksis) og intervensjonsgruppe. Utøverne i intervensjonsgruppen vil gjennomgå klinisk undersøkelse, test av muskelstyrke, og hinketester 6, 8, 10 og 12 måneder etter kirurgi. De vil motta en plan for videre rehabilitering og gradvis progresjon i idrettsaktivitet. Planen vil bli individualisert basert på testresultatene, styrt av en standardisert algoritme. Vi vil samle inn data for å beskrive etterlevelse, barrierer for etterlevelse, knefunksjon, psykologiske aspekter ved retur til idrett, idrettsaktivitet og nye kneskader.

Implikasjoner: BEAST vil bidra med kunnskap om de potensielle effektene av strukturert rehabilitering og progresjon i idrett, guidet av objektive tester, i den siste rehabiliteringsfasen etter fremre korsbåndrekonstruksjon. Intervensjonen er designet for å brukes av ikke-spesialister som ikke har tilgang til sofistikert testutstyr. Dersom intervensjonen fører til bedre og tryggere retur til idrett, vil klinikere i ikke-spesialiserte klinikker kunne tilby bedre behandling til idrettsutøvere med fremre korsbåndrekonstruksjon.