Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Retur til idrett og knefunksjon etter fremre korsbåndoperasjon'

Retur til idrett og knefunksjon etter fremre korsbåndoperasjon

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Hege Grindem
Medarbeider(e): Andreas Persson, Grethe Myklebust, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Et ønske om å returnere til idrett er den primære indikasjonen for rekonstruksjon av fremre korsbånd etter skade. Andelen basketball-, håndball- og fotballspillere som går tilbake til idrett etter operasjon av fremre korsbånd er uviss i Norge.

Formål: Formålet med prosjektet er å undersøke retur til idrett og knefunksjon hos korsbåndopererte basketball-, håndball- og fotballspillere i Norge, av begge kjønn, 1-3 år postoperativt.

Metode: Vi vil inkludere deltagere i alderen 16-40 år som er registrert i det nasjonale korsbåndregistret. Ved hjelp av spørreskjema vil vi innhente informasjon om idrettsaktivitet, knefunksjon, psykologiske aspekter ved retur til idrett, og detaljer knyttet til opptrening etter operasjon..

Implikasjoner: Prosjektet vil bidra med kunnskap om forventet resultat i form av idrettsaktivitet hos et nasjonalt representativt utvalg av utøvere i vridningsidrett som har hatt fremre korsbåndrekonstruksjon.