Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Kollisjonsskader i alpinanlegg - et 6-årsmateriale'

Kollisjonsskader i alpinanlegg - et 6-årsmateriale

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Roar Rønning
Medarbeider(e): Tom Gerner, Kjetil Dalheim, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Kollisjonsskader i alpinbakkene utgjør et betydelig problem. Skadene er ofte omfattende og viser på mange måter de alvorligste aspektene ved alpin skikjøring. I et amerikansk materiale fra Colorado (Prall et al. 1994) var halvparten av de alvorlige ski og snøbrettskadene forårsaket av kollisjoner. Introduksjon av snøbrett i alpinanlegg har av mange vært sett på som et potensielt problem. Dette skyldes i første rekke at tradisjonelle alpinkjørere har en helt annen kjøremåte enn snøbrettkjørerne. Dette gir et blandet kjøremiljø, noe som antas å gi flere skader. Vi har gjennom en 6 års periode fra mai 1994 til april 2000 registrert 233 kollisjonsskader behandlet ved Oppland sentralsykehus Lillehammer. Disse skadedata er vurdert opp mot frekvensdata fra Hafjell alpinsenter. Våre tall underbygger ikke antagelsene om et økt antall kollisjonsskader. Tvert i mot har antallet skader gått ned.