Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvor representative er pasienter med knebruskskader beskrevet i forskningsstudier'

Hvor representative er pasienter med knebruskskader beskrevet i forskningsstudier

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Cathrine Nørstad Eftang
Veileder(e): Lars Engebretsen, Asbjørn Årøen

Beskrivelse

Fokale bruskdefekter i kne er et utbredt problem innenfor idrett og også alvorlig med tanke på videre idrettskarriere og generell knefunksjon. Studier har vist at omtrent 60 % av pasienter med symptomer fra kneet har bruskskader.

Videre har det vist seg å være vanskelig å gjenvinne fullnormal knefunksjon etter en slik skade, og det er per i dag ikke etablert noe fast behandlingsregime. Det eksisterer flere ulike teknikker med mål å bevare leddbrusken, men ingen har ennå vist seg å være bedre en de andre.

Vår hypotese er at pasientgruppene inkludert i publiserte studier ikke er representative for den populasjonen av bruskskadde som trenger behandling. Vi tror også at pasienter som allerede har gjennomgått bruskkirurgi i kneet har et dårligere utfall enn bruskskadde som ikke tidligere har vært operert. 

 

Metode

Det vil bli gjennomført et systematisk søk i de medisisnke databasene PubMed og Embase med søkeordene ”cartilage treatment”, ”cartilage injuries” og ”knee”. Ti RCTer innen bruskkirurgi som representerer åtte ulike pasientmaterialer vil bli valgt ut. Ved å systematisere inklusjonskriteriene vil vi undersøke hvor stor del av vårt pasientutvalg som kunne vært inkludert i RCT på bruskkirurgi.

 

Dersom resultatene bekrefter vår hypotese vil det vanskeliggjøre nytten av resultater fra randomiserte, kontrollerte studier (RCTer) i klinisk praksis; hvis ikke pasientene som henvises for behandling tilhører samme populasjon som den som presenteres i en RCT, vil ikke resultatene fra den studien være gjeldende for de pasientene.

 

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.