Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeforekomst blant juniorspillere i norsk håndball'

Skadeforekomst blant juniorspillere i norsk håndball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Odd-Egil Olsen
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Lars Engebretsen, Grethe Myklebust

Beskrivelse

Flere undersøkelser viser en høy forekomst av skader hos håndballspillere i 16-17 års alderen. En undersøkelse fra dansk juniorhåndball har funnet at insidensen er høyest blant jentene med opp mot 40 skader per 1000 kamptimer, hvorav 17% av skadene er kneskader og 27% ankelskader. I norsk juniorhåndball finnes det imidlertid ingen slike skadedata.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge skadeforekomsten i norsk juniorhåndball og innhente baselinedata for videre skadeforebyggende tiltak. Håndballspillere fra 40 lag i gutter og jenter 17-års klassen på Østlandet vil bli spurt om å delta i undersøkelsen (30 jentelag (360 spillere) og 10 guttelag (120 spillere). Gjennom sesongen 2001-02 vil det bli gjennomført en prospektiv registrering av alle skader som skjer under organisert håndballtrening eller kamp, ved at lagenes trener fyller ut et skadeskjema. Antall treningstimer og kamper vil også bli innhentet fra trenerne. Videre vil det bli foretatt en skaderapportering via kamprapport fra alle lag på Østlandet (120 lag, 1440 spillere). Disse to skaderegistrerings metodene, kamprapport vs. trenerregistrering, vil evalueres etter sesongslutt.

Data fra undersøkelsen vil kartlegge skadeforekomsten og skademekanismer hos norske juniorhåndballspillere. Videre vil dataene kunne benyttes som baselinedata for den forebyggende undersøkelsen som starter opp sesongen 2002-03, og i tillegg bidra med informasjon om trenernes skaderapportering er pålitelig.