Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Tron Krosshaug

Detaljer om forsker: Tron Krosshaug

Portrett av Tron Krosshaug

Tron Krosshaug

PhD

tronk@nih.no

23 26 23 49 / 45 66 00 46

CV

Tron Krosshaug er professor ved Seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole der han bl.a. har ansvar for undervisning i styrke-, utholdenhets og bevegelighetstrening. I tillegg er han hovedansvarlig for biomekanisk forskning ved Senter for idrettsskadeforskning.

Krosshaug har hatt hovedansvaret for vårt store prospektive risikofaktorstudie for fremre korsbåndskader blant kvinnenes eliteserie i fotball og håndball. Krosshaug har vært veileder for Eirik Kristianslund, Agnethe Nilstad og Kam Ming Mok som har gjort sine doktorarbeider i dette prosjektet. Andre sentrale forskningsområder er videoanalyse av kne-, ankel- og hodeskader i ball/lagidretter, samt alpine idretter der han har vært veileder for Sophie Steenstrup som har studert hodeskader i snowboard, freestyle og alpint.

Krosshaug er også gründer og daglig leder i selskapet Muscle Animations som bl.a. har utviklet appene STYRK! (2015), samt MA Biomek og MA Basis4 (Begge 2018) Appene er basert på intuitive 3D-animasjoner og viser hvordan man kan trene effektivt og skadefritt. Appene er lastet ned av mer enn 100.000 nordmenn. 

Prosjekter

Publikasjoner