Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Støthastighet ved hodeskader hos FIS World Cup snowboardere og freestylekjørere: Er støthastigheten i virkelige skadesituasjoner høyere en standarder for hjelmtesting?'

Støthastighet ved hodeskader hos FIS World Cup snowboardere og freestylekjørere: Er støthastigheten i virkelige skadesituasjoner høyere en standarder for hjelmtesting?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Sophie Steenstrup
Veileder(e): Tron Krosshaug, Roald Bahr
Medarbeider(e): Kam Ming Mok, Andrew McIntosh

Beskrivelse

Innledning: Det internasjonale skiforbundet (FIS) økte hastigheten for krasjtesting for sertifisering av hjelm fra 5.4 m/s til 6.8 m/s fra og med 2013/14-sesongen. Om denne økte testhastigheten reflekterer krasjhastigheter under virkelige skadesituasjoner er uvisst. Formålet med dette studiet var å estimere krasjhastigheter ved reelle hodeskadesituasjoner hos FIS World Cup freestyle og snowboardkjørere.


Metode: Informasjon om hodeskader ble innhentet igjennom FIS skaderegistreringssystem (FIS Injury Surveillance System) i løpet av 8 sesonger (2006-2014), og videoer av skadesituasjonene ble innhentet i slutten av hver sesong. Fire videoer egnet seg for detaljerte analyser. Et kommersielt dataprogram (SkillSpector) ble benyttet til å digitalisere hjelmens/hodets bevegelsesbane. Vi estimerte hodets bevegelser relatert til omgivelsene, og beregnet endringer i hodets hastighet fra før til etter sammenstøtet med snøen (skadetidspunktet). Vi målte hodets vinkelhastighet i sagittalplanet.

Resultater: I alle de 4 casene falt utøveren bakover og sammenstøtet var mellom snø og bakre del av hodet. Umiddelbart før sammenstøtet var hjelmenes hastighet vinkelrett mot underlaget mellom 7.0(±SD 0.2) m/s og 10.5±0.5 m/s og endringen i hastighet vertikalt på underlaget var mellom 8.4±0.6 m/s til 11.7±0.7 m/s. Vinkelhastigheten i sagittalplanet indikerte en stor forandring i vinkelhastighet fra umiddelbart før til umiddelbart etter støtet (25.0±2.9 rad/s to 49.1±0.3 rad/s).

Konklusjon: Den estimerte hastigheten vinkelrett på underlaget umiddelbart før sammenstøtet var høyere enn den strengeste standarden for hjelmtesting på 6.8 m/s. Vi trenger imidlertid mer informasjon om hvordan snøens egenskaper påvirker belastningen på hodet og hvordan dette kan relateres til en normal testsituasjon i laboratorier.