Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Mekanismer for fremre korsbåndskader i World Cup alpint: en systematisk videoanalyse av 20 skadesituasjoner'

Mekanismer for fremre korsbåndskader i World Cup alpint: en systematisk videoanalyse av 20 skadesituasjoner

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tone Bere
Veileder(e): Lars Nordsletten, Roald Bahr
Medarbeider(e): Tron Krosshaug, Tonje Wåle Flørenes, Vegar Sørumshagen, Hideyuki Koga, Veit Senner, Erich Müller, Chris Irving, Robert Reid

Beskrivelse

Det Internasjonale skiforbundet sitt skadeovervåkningssystem (FIS ISS) har vist at en av tre World Cup (WC) utøvere i alpint pådrar seg en skade per sesong. Kneskader dominerer, og den mest hyppige skadetypen er ruptur av fremre korsbånd (ACL). Det er ukjent hvorfor og hvordan disse skadene skjer.

 

Formål med studien er å beskrive mekanismer for ACL-skader i WC alpint.

 

Metode

Vi innhentet videoopptak av 20 ACL-skader registrert gjennom FIS ISS for tre WC sesonger (2006-09). Syv internasjonale eksperter innen alpint, idrettsmedisin og biomekanikk analyserte videoene ved hjelp av en systematisk metodikk hvor hver enkelt skadesituasjon ble analysert både individuelt og i konsensusmøte for å beskrive detaljert utøverens kjøresituasjon, biomekanikk og forhold i omgivelsene.

 

Resultater fra disse analysene vil gi økt kunnskap om hvorfor og hvordan ACL skader skjer på WC nivå i alpint. Dette er viktig kunnskap for å kunne forebygge skader blant utøverne i fremtiden.