Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Rekonstruksjon av hodeskader i FIS World Cup alpint'

Rekonstruksjon av hodeskader i FIS World Cup alpint

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Sophie Steenstrup
Veileder(e): Tron Krosshaug, Roald Bahr
Medarbeider(e): Kam Ming Mok, Andrew McIntosh

Beskrivelse

Innledning: Det internasjonale skiforbundet (FIS) økte hastigheten for krasjtesting for sertifisering av hjelm fra 5.4 m/s til 6.8 m/s for utfor, super-G og storslalåm fra og med 2013/14-sesongen. Om denne økte testhastigheten reflekterer krasjhastigheter under virkelige skadesituasjoner er uvisst. Formålet med dette studiet var å estimere krasjhastigheter ved reelle hodeskadesituasjoner hos FIS World Cup alpinister.

Metode: Informasjon om hodeskader ble innhentet igjennom FIS skaderegistreringssystem (FIS Injury Surveillance System) i løpet av 9 sesonger (2006-2015), og videoer av skadesituasjonene ble innhentet i slutten av hver sesong. Syv videoer, med ni støt mot hodet, egnet seg for detaljerte analyser. Et kommersielt dataprogram (SkillSpector) ble benyttet til å digitalisere hjelmens/hodets bevegelsesbane. Vi estimerte hodets bevegelser relatert til omgivelsene, og beregnet endringer i hodets hastighet fra før til etter sammenstøtet med snøen (skadetidspunktet). Vi målte hodets vinkelhastighet i sagittalplanet.

Resultater: I sju av ni støt mot hodet, var den estimerte hastigheten vinkelrett på underlaget umiddelbart før støtet høyere enn den strengeste FIS hjelmtest-standarden på 6.8 m/s (gjennomsnitt 8.1 (± SD 0.6) m/s, minimum 1.9 ± 0.8 m/s til maksimum 12.1 ± 0.4 m/s). De ni støtene hadde en gjennomsnittlig hastighetsendring vinkelrett på underlaget på 9.7 ± 1.0 m/s, minimum 5.2 ± 1.1 m/s til maksimum 13.5 ± 1.3 m/s.Vinkelhastigheten i sagittalplanet indikerte en stor forandring i vinkelhastighet fra umiddelbart før til umiddelbart etter støtet(gjennomsnitt 43.3 ± 2.9 rad/s (minimum 21.2 ± 1.5 rad/s til maksimum 64.2 ± 3.0 rad/s).

Konklusjon: Den estimerte hastigheten vinkelrett på underlaget umiddelbart før sammenstøtet var høyere enn den strengeste standarden for hjelmtesting på 6.8 m/s i sju an ni støt. Vi trenger imidlertid mer informasjon om hvordan snøens egenskaper påvirker belastningen på hodet og hvordan dette kan relateres til en normal testsituasjon i laboratorier.