Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Stian Bahr Sandmo

Detaljer om forsker: Stian Bahr Sandmo

Portrett av Stian Bahr Sandmo

Stian Bahr Sandmo

MD stipendiat

s.b.sandmo@nih.no

CV

Stian Bahr Sandmo er lege og ph.d.-stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo. For tiden jobber han med prosjektet "Repetitive subconcussive head impacts – Brain alterations and clinical consequences", som en del av en internasjonal multisenter-studie, som tar sikte på å kartlegge potensielle skadevirkninger på hjernen som følge av headinger i fotball.

Prosjekter

Publikasjoner