Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Utbrenthet og frafall hos unge eliteidrettsutøvere: Sykdom og skaders påvirkning på motivasjon'

Utbrenthet og frafall hos unge eliteidrettsutøvere: Sykdom og skaders påvirkning på motivasjon

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Nils Fredrik Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Nicolas Lemyre
Medarbeider(e): Stian Bahr Sandmo, Christine Holm Moseid

Beskrivelse

Introduksjon: Dette er en oppfølgning av prosjektet "Den unge eliteutøverens helse", som undersøkte helseplager hos elever i førsteklasse videregående skole på Norges toppidrettsgymnas og Wang Toppidrett. Elevene er ved opptak vurdert som mulige toppidrettsutøvere, og gjennomfører videregående utdanning parallelt med toppidrettssatsing. Det aktuelle prosjektet samler data fra utøvernes to siste år på videregående skole, og det første året etter de er ferdige på videregående skole.

Frafallet i idrett er stort i ungdomstiden, også blant eliteutøverne. Det er gjort endel forskning på frafall i barneidrett, og blant voksne utøvere med tanke på utbrenthet, men gruppen unge eliteutøvere er ikke undersøkt. Elever på Norges Toppidrettsgymnas og Wang Toppidrett har full studieprogresjon på videregående skole parallelt med toppidrettssatsing. Vi vet ikke hvordan sykdom og skader innvirker på deres motivasjon for idrett, og tendens til frafall. Denne undersøkelsen er en videreføring av prosjektet "Den unge eliteutøverens helse". Det aktuelle prosjektet samler data fra utøvernes to siste år på videregående skole, og det første året etter de er ferdige på videregående skole.


Mål
: Kartlegge sammenhenger mellom helseplager, motivasjon og utbrenthet hos unge eliteidrettsutøvere


Metode
: Internettbasert spørreskjema, samt personlig intervju. Det personlige intervjuet inkluderer en retrospektiv registrering av helseplager de siste 2 år. Spørreskjema inkluderer Athletic Burnout Questionnaire og Sport Motivation Scale. Spørreskjemaer distribueres våren 2017 og våren 2018.


Implikasjoner
: Forståelse av disse sammenhengene vil kunne hjelpe oss med å unngå motivasjonstap og utbrenthet hos utøvere med helseplager.