Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Sykdom og skaders innvirkning på prestasjoner hos unge eliteidrettsutøvere'

Sykdom og skaders innvirkning på prestasjoner hos unge eliteidrettsutøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Nils Fredrik Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Nicolas Lemyre
Medarbeider(e): Stian Bahr Sandmo, Christine Holm Moseid

Beskrivelse

Introduksjon: Dette er en oppfølgning av prosjektet "Den unge eliteutøverens helse", som undersøkte helseplager hos elever i førsteklasse videregående skole på Norges toppidrettsgymnas og Wang Toppidrett. Elevene er ved opptak vurdert som mulige toppidrettsutøvere, og gjennomfører videregående utdanning parallelt med toppidrettssatsing. Det aktuelle prosjektet samler data fra utøvernes to siste år på videregående skole, og det første året etter de er ferdige på videregående skole.

Det foreligger lite forskningsdata på relasjonen mellom helseplager og prestasjoner i idrett, og ingen data for gruppen av unge utøvere. Det foreligger heller ingen data på sammenhengen mellom helseplager og skoleprestasjoner. 


Mål
: Kartlegge sammenhengene mellom helseplager, og prestasjoner i idrett og på skole.


Metode
: Internettbasert spørreskjema, samt personlig intervju. Det personlige intervjuet inkluderer en retrospektiv registrering av helseplager de siste 2 år. Spørreskjemaer distribueres våren 2017 og våren 2018.


Implikasjoner
: Kunnskap om helseplagers innvirkning på prestasjon vil forhåpentligvis hjelpe oss med å motivere trenere og utøvere til å gjennomføre forebyggende tiltak.