Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Det store spranget: Sammenhengen mellom helseplager i ungdomstiden og etablering av karriere som seniorutøver'

Det store spranget: Sammenhengen mellom helseplager i ungdomstiden og etablering av karriere som seniorutøver

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Nils Fredrik Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Nicolas Lemyre, Glyn Caerwyn Roberts
Medarbeider(e): Stian Bahr Sandmo, Christine Holm Moseid

Beskrivelse

Introduksjon: Dette er en oppfølgning av prosjektet "Den unge eliteutøverens helse", som undersøkte helseplager hos elever i førsteklasse videregående skole på Norges toppidrettsgymnas og Wang Toppidrett. Elevene er ved opptak vurdert som mulige toppidrettsutøvere, og gjennomfører videregående utdanning parallelt med toppidrettssatsing. Det aktuelle prosjektet samler data fra utøvernes to siste år på videregående skole, og det første året etter de er ferdige på videregående skole.

Av gruppen unge eliteutøvere, er det bare et fåtall som etablerer karrierer som senior eliteutøvere. Vi har liten kunnskap om hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen. Helseplager kan være en av faktorene som påvirker dette valget. Enkeltskader og sykdommer kan tidvis identifiseres som karriereødeleggende, for eksempel et alvorlig benbrudd eller kreftsykdom. Den totale byrden av mange mindre helseplager kan være vanskeligere å se.


Mål
: Kartlegge sammenhenger mellom etablering av karriere som senior eliteutøver og helseplager i tiden på videregående skole.


Metode
: Internettbasert spørreskjema, samt personlig intervju. Det personlige intervjuet inkluderer en retrospektiv registrering av helseplager de siste 2 år. Spørreskjemaer distribueres våren 2017 og våren 2018.


Implikasjoner:
Kunnskap om disse sammenhengene vil forhåpentligvis hjelpe oss i arbeidet med å motivere trenere og utøvere til å gjennomføre forebyggende tiltak.