Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Lena Kristin Bache-Mathiesen

Detaljer om forsker: Lena Kristin Bache-Mathiesen

Portrett av Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Data Scientist

lenakb@nih.no

CV

Lena Kristin Bache-Mathiesen er «data scientist» ved senter for idrettsskadeforskning. Hun bistår forskere med statistikk og analyse, databasearbeid, og utvikler verktøy for å jobbe med idrettsskadedata.

Hun fullførte sin doktorgrad i biostatistikk med prosjektet «Improving the Methodology of Training Load and Injury Research: An Analysis of Analyses» ved senter for idrettsskadeforskning. Hun forsket da på hvilke metoder som bør brukes når man analyserer treningsbelastning og skade.

Tidligere i karrieren jobbet hun i tre år som statistiker i Helse Bergen. Her var hun rådgiver til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I tillegg har hun jobbet ni måneder som statistiker i forskningsavdelingen til Stavanger universitetssjukehus. Hun har en bachelor og master i biologi fra Universitetet i Oslo, hvor masteroppgaven var tungt vektet i statistikk.  

Prosjekter

Publikasjoner