Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvordan håndtere manglende observasjoner i treningsbelastningsmålinger'

Hvordan håndtere manglende observasjoner i treningsbelastningsmålinger

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Veileder(e): Morten Wang Fagerland, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Ben Clarsen

Beskrivelse

Bakgrunn: De siste årene har forskere hatt fokus på å finne effekten av treningsbelastning på risikoen for skade. Tilstrekkelig utvalgsstørrelse er avgjørende for å oppnå et estimat på effekten med akseptabel sikkerhet. Manglende verdier i målinger på treningsbelastning forårsaker redusert utvalgsstørrelse, og i verste tilfelle, introduserer seleksjonsbias. Ingen studie har så langt funnet en løsning på manglende observasjoner i belastnings-målinger.

Formål: Fastslå hvordan manglende verdier i treningsbelastning bør håndteres i forskning på sammenhengen mellom treningsbelastning og skaderisiko.

Metode: Vi skal først kartlegge dagens praksis for å håndtere manglende observasjoner i forskningsfeltet for treningsbelastning og risiko for skade. Deretter skal vi simulere en sammenheng mellom treningsbelastning og skade i et datasett med ekte treningsbelastningsdata hos fotballspillere i eliteserien. Metoder for å imputere eller slette manglende observasjoner skal sammenlignes i deres evne til å avdekke den simulerte sammenhengen.