Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Utforskning av sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade'

Utforskning av sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Veileder(e): Morten Fagerland, Thor Einar Andersen, Ben Clarsen, Jon Michael Gran
Medarbeider(e): Torstein Dalen-Lorentsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Skader forårsaker store økonomiske konsekvenser for profesjonelle idrettsutøvere og institusjoner. Ifølge den årlige fotballskadeindeksen til English Premier League (kan ses her), brukte Premier League 221 millioner engelske pund på fotballskader i løpet av 2018/2018-sesongen. Skader som oppstår på grunn av overtrening er mulig å unngå, og derfor er det et voksende behov for kunnskap om hvordan treningsbelastning har en effekt på risikoen for skade. Likevel er det lite konsensus på fagområdet om hvordan man bør måle treningsbelastning – både hvordan det er definert og hvordan målingene bør bearbeides før analyse.

Selv om overtrening er assosiert med økt risiko for skade på grunn av utmattelse, er også for lite trening assosiert med en økt risiko, siden det reduserer hvor trent utøveren er. Dette gir inntrykk til en ikke-lineær sammenheng mellom treningsbelastning og risiko for skade. Ulike metoder for å modellere treningsbelastning som en kontinuerlig variabel har så langt ikke vært sammenlignet i treningsbelastning-og-skade forskning.

Formål: Hovedformålet med dette prosjektet er å fastslå hvordan treningsbelastning bør modelleres når man undersøker risiko for skade.

Metode: I dette prosjektet vil vi forsøke å få tilgang til sports-data fra ulike kilder. Per 30.12.2019 har vi bekreftet tilgang til fotballdataene som brukes i Torstein Dalen-Lorentsens prosjekt: «Metodiske forskjeller for å analysere forholdet mellom Acute:Chronic Workload Ratio og skade» (beskrevet her). Først skal vi utrede hvilke kvantifikasjoner av treningsbelastning i sportsdatasettet som bør brukes, og deretter simulere data basert på de ekte dataene og finne ut hvilken form sammenhengen mellom treningsbelastning og risiko for skade har i våre populasjoner ved å bruke treningsbelastningsmålene bestemt på forhånd. Etterpå skal vi sammenligne forskjellige metoder for å håndtere treningsbelastning som en ikke-lineær risiko for skade med mye brukte modelleringsmetoder i feltet, i tillegg til mindre representerte, tidligere foreslåtte passende modeller.