Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Belastningsmonitorering og hopperkne i herrevolleyball'

Belastningsmonitorering og hopperkne i herrevolleyball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Lena Kristin Bache-Mathiesen
Medarbeider(e): Roald Bahr, Morten Wang Fagerland, Rodney Whitely, Chris Skazalski, Tine Sattler

Beskrivelse

Bakgrunn: Hopperkne er en vanlig plage i herrevolleyball. Det kan forårsake redusert deltakelse og prestasjon. Til tross for disse bekymringene, har vi lite kunskap om hvordan hoppbelastning over lengre tid påvirker risikoen for hoppekne.  

Formål: Å fastslå sammenhengen mellom hoppebelastning og risikoen for symptomer på hoppekne.

Metode: Vi fulgte fire herrelag i elite-volleyball over 3 sesonger, og samlet inn data på antall hopp, hopp-høyde, og deres knesymptomer. Vi kjørte regresjonsanalyser for å teste om hoppbelastning påvirker risikoen for å få knesymptomer, forverrer knesymptomer, eller forbedrer knesymptomer.

Resultater: Vi fant ingensikker sammenheng (p > 0.05) mellom ukentlig hoppbelastning og risiko for knesymptomer, risiko for forverring av eksisterende knesymptomer, eller forbedring av knesymptomer. Frontspillerne hadde høyere risiko for å få symptomer enn serveren. Alder var assosiert med risiko for forverring av eksisterende symptomer (HR = 0.95, p = 0.04).

Konklusjon: Sammenhengen mellom hoppbelastning og hopperkne er fremdeles uklar. Alder og spillerposisjon er risikofaktorer som bør utforskes mer i fremtidig forskning. Denne studien står som et eksempel på hvordan man kan forske på sammenhengen mellom treningsbelastning og skade.