Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Christine Holm Moseid

Detaljer om forsker: Christine Holm Moseid

Portrett av Christine Holm Moseid

Christine Holm Moseid

MD PhD

christinem@nih.no

CV

Christine Holm Moseid (f. 1970) er ansatt som forsker ved Senter for idrettsskadeforskning fra 1.7.2019 og leder prosjektet «Skadefri» og «Nærmere best». Hun er tilknyttet nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt som ser på skade- og sykdomsforebygging og ivaretagelse av unge idrettsutøvere.

Christine disputerte for graden PhD i mai 2020 på prosjektet om «Den unge eliteutøverens helse» der helseplager og mulige risikofaktorer for sykdom og skade hos unge eliteutøvere på toppidrettsgymnas ble kartlagt. Hun er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1997, og er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, idrettslege NIMF og  idrettspsykologisk rådgiver. Hun har klinisk erfaring innen allmennmedisin, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og har arbeidet som lege innen barne- og ungdomsidrett, aldersbestemte landslag og på senior landslagsnivå.

Christine er i dag også ansatt som legespesialist ved Nimi, Volvat.

Prosjekter

Publikasjoner