Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Hilde Moseby Berge

Detaljer om forsker: Hilde Moseby Berge

Portrett av Hilde Moseby Berge

Hilde Moseby Berge

MD PhD

hilde.moseby.berge@nih.no

90 58 39 30

CV

Hilde Moseby Berge er cand. med. fra Universitet i Oslo (UiO) i 1995, og spesialist i allmennmedisin fra 2005. Hun ble autorisert idrettslege i NIMF i 2006.

 

I 2014 forsvarte hun sin doktorgradsavhandling på "The Norwegian athletes’ heart - Cardiac screening of 595 professional soccer players".

 

Hilde har vært overlege ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), og lege på Norway Cup i ti år. Hun er tidligere fastlege og har jobbet med forskjellige prosjekter ved Institutt for allmenn-og samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin ved UiO.

 

Hilde er aktiv i det idrettsmedisinske miljøet som tidligere styremedlem i NIMF og president i Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports, og i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Norsk idrettsmedisin, hvor hun var redaktør fra 2007 til 2009. Hilde har vært gjesteredaktør for British Journal of Sports Medicine siden 2013. Hun er også veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin og styremedlem i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP). Fra oktober 2009 til januar 2014 var Hilde stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning hvor hun jobbet med prosjektet "Det norske idrettshjertet". Hun har senere vært seniorforsker og fra 2016 veileder for Cecilie B. Isern på prosjektet «Hjertestans hos idrettsutøvere i Norge».

 

Hilde jobber nå 100% på Olympiatoppen som ansvarlig lege for paralympiske utøvere i Norge, og som sjefslege til PL i Rio 2016, Pyeongchang 2018 og Tokyo 2020.

Prosjekter

Publikasjoner