Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Hilde Moseby Berge

Detaljer om forsker: Hilde Moseby Berge

Portrett av Hilde Moseby Berge

Hilde Moseby Berge

MD PhD

hildemb@nih.no

90 58 39 30

CV

Hilde Moseby Berge (f. 1966) er cand. med. fra Universitet i Oslo (UiO) i 1995, og spesialist i allmennmedisin fra 2005. Hun ble autorisert idrettslege i NIMF i 2006. I 2014 forsvarte hun sin doktorgradsavhandling på "The Norwegian athletes’ heart - Cardiac screening of 595 professional soccer players". Hilde har vært overlege ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI), og lege på Norway Cup i ti år. Hun er tidligere fastlege og har jobbet med forskjellige prosjekter ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin ved UiO. Hilde er aktiv i det idrettsmedisinske miljøet som tidligere styremedlem i NIMF og president i Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports, og i redaksjonskomiteen for tidsskriftet Norsk idrettsmedisin, hvor hun var redaktør fra 2007 til 2009. Hilde har vært gjesteredaktør for British Journal of Sports Medicine siden 2013. Hun har også vært veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin og styremedlem i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP). Hun er fra 1.5.2019 til 30.4.2021 ansatt i en 20 % forskerstilling ved Senter for idrettsskadeforskning som leder for prosjektet «Hjertestans hos idrettsutøvere i Norge», hvor hun har vært hovedveileder for Cecilie B. Isern siden 2016. Hun er også prosjektleder for pilotprosjektet «Sammen redder vi liv i idretten» i Norges idrettsforbund/Norges fotballforbund. Hilde jobber 100 % på Olympiatoppen med hovedansvar for paralympiske utøvere i Norge, og i Paralympiske sommer- og vinterleker.

Prosjekter

Publikasjoner