Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'UngParaFRISK – Et pilotprosjekt for livslang deltagelse i idrett'

UngParaFRISK – Et pilotprosjekt for livslang deltagelse i idrett

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Hilde Moseby Berge
Medarbeider(e): Adeleide Charlotte Riise Bergsaker

Beskrivelse

Bakgrunn: Til tross for at mange funksjonsnedsettelser fører til økt risiko for sykdom og skader, er helse i denne gruppen sjelden på agendaen verken idrettspolitisk eller i trenerutdannelsen. I prosjektet ParaFRISK har vi tidligere dokumentert at paralympiske utøvere var borte fra trening i snitt en måned i året pga. sykdom og skader. Vi aner ikke hva slags helseutfordringer (yngre) utøvere med funksjonsnedsettelse har, eller i hvor stor grad disse er en begrensende faktor for deltagelse i drett, utdanning, arbeidsliv eller sosiale aktiviteter.

Formål: Målet med UngParaFRISK er å kartlegge nåværende og tidligere sykdommer, skader og plager, samt oppfølging i helsevesenet, deltagelse i parabreddeidrett, utdanning og arbeid, bruk av offentlige støtteordninger mm. hos unge utøvere med syns- eller bevegelseshemming.

Metode: I prosjektet tilbyr vi en kartleggingssamtale om helse, og har mål om å rekruttere 200 syns- eller bevegelseshemmede breddeidrettsutøvere i alderen 16-40 år som har drevet med idrett i minst ett år, og trener minst en gang ukentlig.  Utøveren inviteres til en helseundersøkelse der hen først fyller ut et digitalt spørreskjema via AthleteMonitoring. Kort tid etter inviteres utøveren til en nettbasert samtale med lege. Utøveren vil få individuelt tilpassede råd om forebygging og behandling av sykdom og skader, og eventuelt andre forhold skriftlig. Ved ønske om og behov for videre oppfølging, vil utøveren bli henvist til fastlege eller sykehus.

Implikasjoner: Vi tror at prosjektet på kort sikt vil være nyttig for den enkelte deltager som får råd om forebygging og henvisning til behandling ved behov. Formidling av resultater på gruppenivå kan bidra til større forståelse for helseutfordringer hos utøvere med funksjonsnedsettelser, hvilke sykdommer og skader som trenger bedre behandlingstilbud og hvilke støtteordninger som flere kan ha nytte av.

I neste omgang ønsker vi å bygge videre på dette prosjektet og følge utøvere over tid, teste ut ulike skadeforebyggende tiltak og ulike behandlingstilbud, samt samarbeide med NAV om deltagelse i arbeidsliv og likere utnyttelse av støtteordninger.

På lang sikt tror vi mer kunnskap om forebygging og behandling kan føre til bedre fysisk og psykisk helse og mindre fravær fra aktivitet.