Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Stian Bahr Sandmo disputerte 17.desember

Stian Bahr Sandmo disputerte 17.desember

Introduksjon

MD Stian Bahr Sandmo forsvarte sin avhandling "Repetitive head impacts in football – quantifying exposure and assessing outcomes" ved Norges Idrettshøgskole / Universitetet i Oslo.

Nyheter hovedbilde

Disputas

  • Dato: Torsdag 17. desember 2020
  • Sted: Pga. Covid-19 vil prøveforelesning og forsvar av avhandling streames. Se linker under.

 

Bedømmelseskomité

  • Komitéleder: Professor II Eirik Helseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  • Første opponent: Professor Niklas Marklund, Lunds universitet, Sverige
  • Andre opponent: Professor Margo Mountjoy, McMaster University Medical School, Ontario, Canada.

 

Fremme forståelsen av de potensielle virkningene gjentatte hodestøt i fortball kan ha på hjernen

Nikking og hjernerystelser forekommer relativt hyppig i fotball. Men hva kan slike gjentatte hodestøt gjøre med hjernen vår?

Målet med avhandlingen var å fremme forståelsen av de potensielle virkningene gjentatte hodestøt i fotball kan ha på hjernen.

Stian Bahr Sandmo og medarbeidere har bl.a. undersøkt om nikking eller hodeskader i fotball fører til strukturelle skader på hjernen. Dette har de gjort ved å måle forskjellige proteiner i blodet (tau-proteiner og NfL, som kommer fra hjernen) før og etter forskjellige typer hodestøt. Det ble ikke funnet tegn til hjerneskade, men det ble derimot observert at høyintensiv trening førte til en økning i tau-proteiner.

Flere studier som også forsøker å svare på om nikking i fotball er skadelig for hjernen, er godt i gang. RepImpact er en sentral studie for denne avhandlingen, og undersøker de mulige effektene nikking kan ha på hjernen til ungdomsspillere over tid. Avhandlingen har videre fokusert på å svare på spørsmål som sikrer at slike studier kan gjennomføres på en god måte. 

Sandmo og medarbeidere beskriver bl.a. hvordan nikking i barne- og ungdomsfotball varierer svært mye med alder og kjønn, noe som bør tas i betraktning når det diskuteres forbud eller restriksjoner mot nikking. I tillegg har de evaluert metoder for å si noe om hvor mye spillerne faktisk nikker i studier som RepImpact. De fant at høyteknologiske målemetoder, slik som bruk av trådløse sensorer, ikke er spesielt godt egnet grunnet usikre målinger og praktiske utfordringer. Enklere metoder som selv-rapportering på spørreskjemaer viste seg også å være svært usikre for å si noe om hvor mye det nikkes på individnivå. Likevel kunne slike spørreskjemaer gi informasjon om hvem som nikket lite og mye på gruppenivå, noe som kan bli verdifullt i RepImpact.

Konklusjon

Konklusjonene fra dette arbeidet er bl.a. at (1) det nikkes svært lite i de yngste aldersgruppene i barne- og ungdomsfotball; (2) selv-rapportering er den mest hensiktsmessige metoden for å måle nikking i større studier, tross omfattende begrensninger; og (3) tau- og NfL-proteiner i blodet viser ikke tegn til strukturell hjerneskade i etterkant av nikking og hodeskader i fotball. 

Implikasjoner

Avhandlingen har besvart sentrale spørsmål som legger til rette for en bedre forståelse av de potensielle virkningene gjentatte hodestøt i fotball kan ha på hjernen. Funnene vil være avgjørende for pågående og fremtidige studier.

Veiledere 

  • Professor Roald Bahr, Senter for idrettsskadeforskning
  • Professor Inga K. Koerte, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland 
  • Professor Lars Engebretsen, Senter for idrettsskadeforskning/Universitetet i Oslo/Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus 

 

Avhandlingen bygger på fire inkluderte artikler

1. Sandmo SB, Andersen TE, Koerte IK, Bahr R. Head impact exposure in youth football – Are current interventions hitting the target? Scand J Med Sci Sports. 2020 Jan;30(1):193-198.

2. Sandmo SB, McIntosh AS, Andersen TE, Koerte IK, Bahr R. Evaluation of an in-ear sensor for quantifying head impacts in youth soccer. Am J Sports Med. 2019 Mar; 47(4):974-981.

3. Sandmo SB, Goiijers J, Seer C, Kaufmann D, Bahr R, Pasternak O, Lipton ML, Tripodis Y, Koerte IK. Evaluating the validity of self-report as a method for quantifying heading exposure in male youth soccer. Accepted in Res Sports Med 29 Sep 2020.

4. Sandmo SB, Filipcik P, Cente M, Hanes J, Andersen TE, Straume-Naesheim TM, Bahr R. Neurofilament light and tau in serum after head-impact exposure in soccer. Brain Inj. 2020 Apr 15:34(5):602-609.


Les mer om Stian og hans prosjekter her.