Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Christine Holm Moseid disputerer 7. mai

Christine Holm Moseid disputerer 7. mai

Introduksjon

MD Christine Holm Moseid forsvarer sin avhandling "Sykdom og skader hos unge toppidrettsutøvere" på Ullevål Universitetssykehus.

Nyheter hovedbilde

Disputas

  • Dato:Torsdag 7. mai 2020
  • Sted: Pga. Covid-19 vil prøveforelesning og forsvar av avhandling streames. Link legges ut her og på OSTRCs facebookside så snart den er klar.

 

Bedømmelseskomité

  • Komitéleder: Professor Olav Røise (Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo).
  • Første opponent: Professor Martin Hägglund (Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy, Linköping University, Sweden).
  • Andre opponent: Professor Babette Pluim (Section Sports Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, The Netherlands).

Mange unge ønsker å kombinere videregående skole og idrett på høyt nivå; toppidrettsgymnas tilrettelegger for dette. Dessverre blir overgangen fra vanlig ungdomsskole til toppidrettsgymnas for stor for noen. En rask økning i treningsmengde i tillegg til stor totalbelastning, der både skole, klubblag, trening, konkurranse, venner og familie krever sin plass, kan gi økt sykdoms- og skaderisiko for utøverne. I tillegg trener og spiller «de beste» unge utøverne gjerne på flere lag, med flere årsklasser, de er ofte utøvere med mye spilletid i kamp og konkurranse og mange plukkes ut til å delta på arenaer for "de aller beste" med ekstra treninger, kamper, turneringer og stevner. Totalt sett kan dette resultere i for liten tid til hvile og økt risiko for å bli syk eller skadet.

Kartlegge omfang og risikofaktorer for sykdom og skader hos ungdom på toppidrettsgymnas

Målet med avhandlingen var å kartlegge omfang og risikofaktorer for sykdom og skader hos ungdom på toppidrettsgymnas.

Christine Holm Moseid har i doktoravhandlingen «Sykdom og skader hos unge toppidrettsutøvere» undersøkt omfanget av sykdom og skade blant 16-åringer på toppidrettsgymnas. Ungdom fra tre ulike toppidrettsgymnas i Norge rapporterte hver uke om de var syke eller skadet, og om hvordan dette påvirket dem i forhold til egen trening og prestasjon. I undersøkelsen vurderte man også om tidlig spesialisering, spesialisering i kun èn idrett, prestasjonsnivå og fysisk form var risikofaktorer for å bli syk eller skadet som ung toppidrettsutøver.

Konklusjon

Konklusjonen på dette forskningsarbeidet er at svært mange av ungdommene har ukentlige helseplager og èn av fire opplevde at helseproblemene påvirker treningsmengde og prestasjon i betydelig grad. I studien fant man ingen sammenheng mellom tidlig spesialisering, prestasjonsnivå eller dårlig fysisk form og helseplager hos toppidrettsungdommene.

Implikasjoner

Avhandlingen har stor betydning for dette fagfeltet. Studiene tar for seg et fagområde som mange mener mye om, men der det finnes lite forskningsbasert evidens. Studiene bidrar med ny kunnskap om byrden av helseplager blant unge toppidrettsutøvere, og at et økt fokus på flere og bedre forebyggende tiltak er viktig. Kunnskapen er robust fordi den i stor grad er basert på prospektive data. Det er også viktig å poengtere at selv om man i studien ikke fant noen sammenheng mellom helseplager og tidlig spesialisering, er dette et fagområde der man trenger å utvikle et definisjons-verktøy som kan bidra til bedre og mer samstemt forskning på området.

Veiledere

  • Professor Roald Bahr (Senter for Idrettskadeforskning)
  • Professor Grethe Myklebust (Senter for Idrettskadeforskning)
  • Professor Lars Nordsletten (Senter for Idrettskadeforskning/Universitetet i Oslo/ Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus)

Avhandlingen bygger på tre inkluderte artikler

1. Moseid CH, Myklebust G, Fagerland MW, Clarsen B, Bahr R.  The prevalence and severity of health problems in youth elite sports: A 6-month prospective cohort study of 320 athletes.

2. Moseid CH, Myklebust G, Fagerland MW, Bahr R. The association between early specialization and performance level with injury and illness risk in youth elite athletes.

3. Moseid CH, Myklebust G, Slaastuen MK, Bar-Yaacov JB, Kristiansen AH, Fagerland MW, Bahr R. The association between physical fitness level and number and severity of injury and illness in youth elite athletes.


Les mer om Christine og hennes prosjekter her.