Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Arnhild Bakken - helseundersøkelse (screening) av elite fotballspillere

Arnhild Bakken - helseundersøkelse (screening) av elite fotballspillere

Introduksjon

Arnhild er stipendiat ved senter for idrettsskadeforskning og har som mål å finne ut hvilke fordeler det er å gjøre helseundersøkelser (screening) av elite fotballspillere med fokus på muskel-og skjelettundersøkelser.

Nyheter hovedbilde

Prosjektet er i samarbeid med Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar.

Arnhild er utdannet fysioterapeut, og fullførte mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2011. Hun er selv tidligere aktiv langrennsløper og håndballspiller.

Prosjektet som veiledes av Roald Bahr, Karim M Khan og Erik Witvrouw, ble gjennomført på Aspetar i Doha i 2013-2015.
 

Helseundersøkelse avdekket minst en helseplage hos 95.5% av spillerne

Resultatene avdekket en svært høy prevalens av spillere med en generell medisinsk plage (Vitamin D mangel).

Muskel-og skjelettundersøkselsen avdekket plager hos 32.3% av spillerne. Skadeforebyggende tiltak i klubben var det hyppigste tiltaket igangsatt for muskel- og skjelettplagene (last ned artikkelen i BJSM her).

Kan muskel- og skjelettundersøkelser avdekke hvilke utøvere som er i høyere risiko for fremtidig skade?

Funksjonell bevegelsesanalyse og muskel styrke testing er populære screening tester for å identifisere utøvere med økt risiko for skade.

Den siste delen av dette doktorgradsprosjektet omhandler å undersøke om disse testene kan identifisere utøvere med økt risiko for skade.

Stor intra-individuell variasjon av 9+ test fra sesong til sesong

I den første studien publisert i denne delen av prosjektet, undersøkte Arnhild og medforfattere sesong-til-sesong variasjonen av en mye brukt funksjonell screening test, 9+ blant 220 QSL fotball spillere.

Resultatene viste at det er betydelig variasjon i 9+ testen fra sesong til sesong, uten at det har sammenheng med skade eller alvorlighetsgrad av skaden. Dette indikerer at variasjonen i 9+ testen er for stor til å kunne avdekke endring som kan tilskrives skade eller en klinisk intervensjon (klikk her for å lese studien i BJSM).

Prediktive verdien av funksjonell screening test 9+ og muskel styrke testing

De to siste studiene har undersøkt om det er noen assosiasjon mellom 9+ og muskelstyrke testing og underekstremitetsskader. Totalt 554 mannlige fotball spillere i Qatar har gjennomført disse testene i forkant av 2013/14 og 2014/15 sesongene. 

Resultatene fra disse prosjektene vil være klart i løpet av vinteren 2017.

Forventet disputas for Arnhild er høsten 2017. 

Les mer om Arnhild Bakken.