Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Torstein Dalen-Lorentsen

Detaljer om forsker: Torstein Dalen-Lorentsen

Portrett av Torstein Dalen-Lorentsen

Torstein Dalen-Lorentsen

PhD

torsteind@nih.no

CV

Torstein har en mastergrad i idrettsfysiologi fra NIH (2014). Torstein har lang erfaring med fysisk trening hos eliteutøvere, og har blant annet jobbet med SGBBM Bietigheim (tysk håndball), alpinlandslagene, landslag i fotball, samt lag i både Toppserien og Eliteserien i fotball.

Torstein forsvarte sin doktorgradsavhandling  "Styring av treningsbelastning for å redusere skader og sykdom i fotball" i 2021. Han er tilknyttet Senter for Idrettsskadeforskning som biveileder på doktorgradsprosjektet til Markus Vagle og gjennom flere andre prosjekter som omhandler forskning på treningsbelastning og implementering av forebyggende tiltak.

Torstein jobber nå som forskningsleder for forskningsgruppen Helse- og ytelsesteknologi SINTEF Digital.

Prosjekter

Publikasjoner