Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Kathrin Steffen

Detaljer om forsker: Kathrin Steffen

Portrett av Kathrin Steffen

Kathrin Steffen

PhD

kathrin.steffen@nih.no

99 00 43 98

CV

Kathrin Steffen jobber som seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning med et spesielt fokus på skadeforebygging i breddeidretten. Kathrin har tatt doktorgrad våren 2008 på emne "Injuries in female youth football - prevention, performance and risk factors". I 2011 har Kathrin hatt et forskeropphold, en postdoc stilling, i Canada ved Universitet i Calgary, nærmere på Sports Injury Prevention Research Centre

Nå går mesteparten av Kathrins tid til å lede Senterets formidlingsvirksomhet, og hennes arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til formidling av forskningsresultater via senterets 2 websider og sosiale media. Arbeidsoppgavene innbefatter også å være i tett dialog med særforbundene i Norges idrettsforbund (NIF) rundt spesielt deres trenerutdanning og digital formidling. Siden 2013 har Kathrin vært prosjektleder for utviklingen av multilinguale digitale media i kunnskapsformidling (Skadefri/Get Set-prosjektet): et prosjekt laget for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig.

I tillegg jobber Kathrin som forskningsassistent i IOC (injury & illness surveillance projects) og har medansvar for skadeovervåkningsprosjektene under Olympiske Leker og Ungdomsleker. Hun er sammen med professor Lars Engebretsen redaktør for de 4 årlige IOC-utgavene om Injury Prevention & Health Protection i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine.

Prosjekter

Publikasjoner